KAUFLAND ROZDĚLIL PRVNÍ ČÁST MILIONU PRO TURNOV A OKOLÍ

strizovice-j.jpg

Projekt: Rokle Střížovice.

S otevřením turnovské prodejny spustil Kaufland s Nadací Via grantový program Milion pro Turnov a okolí. Obchodní řetězec se rozhodl během 3 let rozdělit částku 1 000 000 Kč. Na podporu komunitních projektů na Turnovsku. V prvním ročníku grantové výzvy bylo podpořeno 7 skvělých projektů, mezi které odborná komise rozdělila 333 000 Kč. Druhý ročník začne v březnu 2024.

PROJEKT: Rokle Střížovice
ČÁSTKA: 64 200 Kč
Aktivní obyvatelé Střížovic se spolu s obcí začali starat o místní rokli. Z grantu pořídí nový altán s mobiliářem. Pro děti vybudují stezku pro kola s různými skoky, zatáčkami a svahy rokle osázejí jedlými keři. 

PROJEKT: Nazdar Bazar
ČÁSTKA: 50 200 Kč
Spolek ZAzemí zakládá v obci Frýdštejn reuse centrum. Během roku uspořádají 24 setkání pro veřejnost zaměřených na zpracování zemědělských přebytků či tvoření z recyklovaných materiálů. 


PROJEKT: Hubertova jízda Turnov
ČÁSTKA: 20 350 Kč
V říjnu 2023 se uskuteční Hubertova jízda na koních a vozech po Českém ráji. Součástí programu budou soutěže pro jezdce i diváky. Těšit se můžete i na domácí občerstvení. 

PROJEKT: Vesnice za jedním stolem
ČÁSTKA: 40 000 Kč
Rohozecký okrašlovací spolek díky grantu pořídí zahradní domek a mobiliář k sezení. V rámci projektu budou také realizovány nejrůznější společenské aktivity pro všechny generace. 

PROJEKT: Komunitní zahrada při Základní škole Zborovská
ČÁSTKA: 83 250 Kč
ZŠ praktická a speciální v Turnově spolu s žáky a seniory vytvoří komunitní zahradu. Zahrada bude sloužit ke společnému pěstování, odpočinku, pořádání akcí i k neformálnímu setkávání obyvatel.

PROJEKT: Akce pořádané občany Vlastibořic
ČÁSTKA: 30 000 Kč
V různých částech obce Vlastibořice proběhnou celkem 3 akce, jejichž organizátory budou místní lidé. Těšit se můžete na sousedské posezení, OpenFest a běžecké závody okolo Vlastibořic. Výtěžek ze startovného bude věnován na dobročinné účely. 

PROJEKT: Sousedská slavnost
ČÁSTKA: 45 000 Kč
Spolek Kulturnov zorganizuje 9. července v městském parku celodenní velký piknik, ve kterém budou hrát hlavní roli občané a návštěvníci Turnova. Organizátoři si pro návštěvníky připraví občerstvení a doprovodný program. 

(pr)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA