JOSEF UCHYTIL REZIGNOVAL NA POST RADNÍHO

foto_uchytil_rezignace.JPG

Překvapivou informací lednového jednání turnovského zastupitelstva byla rezignace Josefa Uchytila (PROTO) na funkce radního a člena Správní rady kulturního fondu. Nadále nebude působit jako předseda  Kulturní komise rady města a předseda dozorčí rady Kulturního centra Turnov. 

Ve zprávě zastupitelstvu vysvětlil své rozhodnutí:

Milé kolegyně, milí kolegové, nejde z mé strany o neuvážený zbrklý krok, ale o zralé rozhodnutí. Přecenil jsem své časové možnosti, energii, kterou mohu veřejné službě dávat.

Jsem zastánce postoje, že by měl člověk dělat věci na 100%.

S příchodem třetího syna a s růstem mého podnikání, který klade vyšší nároky na mě jako manažera, zbývá stále méně času a energie. A já musím a chci dát přednost rodině a firmě.

Proto oznamuji rezignaci na člena rady města Turnova a na člena Správní rady kulturního fondu, obojí k 31.1.2020. Na radě města jsem složil i členství a post předsedy v Kulturní komisi rady města a post předsedy dozorčí rady Kulturního centra Turnov.

Nadále zůstávám zastupitelem, členem Finančního výboru a na základě dohody s mými kolegy i členem dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec a členem rady sdružení VHS Turnov.

Děkuju Pavlovi Mlejnkovi, Ivanu Kunetkovi a Petře Holanové za to, že jsou ochotni se postů ujmout, vážím si toho, že onu pomyslnou štafetu převezmou.

Žádám Vás o přijetí mé rezignace a o podporu navržených kandidátů.

                                                                                                                                                      

(mp)
Zprávy Turnovska

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

HC TURNOV ZVE DĚTI NA TÝDEN HOKEJE