JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

dscf9573-j.JPG

Vydatné srážky a tání sněhu v horských oblastech zvýšilo 5. února hladiny vodních toků. Na Jizeře v Turnově byl vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity v ranních hodinách. Po ustání deště hladina kulminovala odpoledne.

Bez větších škod se Jizera rozlila na loukách v Dolánkách a v Nudvojovících. 

Radnice o aktuálním stavu veřejnost informovala na sociálních sítích a prostřednictvím rozhlasu. Obyvatelům v okolí řeky bylo z preventivních důvodů doporučeno zajistit věci z možného dosahu vody a přeparkovat auta z garáží poblíž Jizery.

Rizika spojená s rozvodněním Jizery v Turnově významně snižují již realizovaná protipovodňová opatření. Přestavba jezu u Juty z pevného na sklopný (zvýšení průtočné kapacity z původních 100 m3/s na 400 m3/s),prohloubení a rozšíření koryta Jizery na plný profil velkého mostu u autobusového nádraží a zpevnění břehů zdivem z lomového kamene. 

Bez vážných škod má tok Jizery v Turnově po uvedených úpravách pojmout tzv. 20letou vodu, což jsou např. zdejší povodně z let 1978 nebo 2000.

(pm)    
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY