JEDNÁNÍ O ZVELEBENÍ MAŠOVSKÉ ŠKOLY JSOU NA NOVÉM ZAČÁTKU

masov_skola.JPG

Do výběrového řízení na opravu a přístavby školy v Mašově se nikdo nepřihlásil. Na základě tohoto výsledku městská rada výběrové řízení zrušila a starosta má radním i zastupitelům předložit návrh dalšího řešení. Tomu bude předcházet schůzka s vedením mašovské malotřídky a se zástupci osadního výboru Mašov.

Vyhlášení výběrového řízení na zvelebení mašovské školy předcházela komplikovaná situace s rozdílnými odhady nákladů stavby. Zatímco studie zpracovaná společností TopDesign vyjádřila předpokládané náklady na téměř 30 milionů, odhad firmy BKN, která na základě studie vytvořila finální projek, posunul výši nákladů na téměř 50 milionů. Zjednodušeně řečeno: za hranice finančních možností města.

Jednání o možných úpravách vedoucích k původně očekávané ceně nebyla úspěšná. Zastupitelstvo pak rozhodovalo, zda po zaplacení nemalých peněz za studii a projekt dosavadní záměr shodit ze stolu, nebo se alespoň pokusit najít dodavetele stavby ve finančních možnostech města. Maximální částka byla zvýšena z původně plánovaných 30 milionů na 35 milionů, což je ale stále výrazně méně, než projektem odhadovaných 50. Výsledek i po prodloužení termínu k podání nabídek vedl k očekávanému konci. Při dostatku zakázek na stavebním trhu se za těchto podmínek k realizaci stavby nepřihlásil nikdo.

V době, kdy měly práce na opravě a přístavbě mašovské školy už několik měsíců běžet, se bude z více možností opět rozhodovat. Zda znovu z rozpočtu navýšit peníze k zajištění stavby podle současného projektu, nebo vytvořit nový. Nebo se vrátit k úpravě pouze historické školní budovy a s přístavbou ve školní zahradě už nepočítat?

(pm)                                  
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA