JEDNÁNÍ O BUDOUCNOSTI ORP TURNOV SE ZÚČASTNIL I HEJTMAN

okres_turnov_jednani.JPG

Turnov a spádové obce stále požadují zřízení okresu Turnov. V případě neúspěchu ale v dalších variantách řešení jednotni nejsou.

Ve středu 11. dubna se na radnici s vedením města sešli starostové obcí ORP Turnov. Jednalo se o první setkání poté, co vláda 27. února kvůli dokončení územně správního členění státu odsouhlasila návrh na přesun Turnova a 20 obcí semilského okresu do okresu Liberec. Středeční schůzka starostů na turnovské radnici měla především vyjasnit postoje jednotlivých obcí.

Správní “stěhování” obcí má proběhnout kvůli zákonné normě, podle které musí být každá obec s rozšířenou působností (ORP) součástí jednoho okresu. ORP Turnov se nachází ve třech okresech a vláda rozhodla, jak je výše uvedeno. Než začne s definitivní platností rozhodovat Parlament, což by se mělo stát do konce letošního roku, Turnov a spádové obce se snaží obhájit původní myšlenku – zřízení okresu Turnov na území stávající ORP.

Jednání se zúčastnil také hejtman Libereckého kraje Martin Půta a vedoucí správního odboru krajského úřadu Jiří Němec. 

Jediný jednotný názor, který po setkání starostů na turnovské radnici trvá, je souhlas se zřízením “malého” okresu Turnov v hranicích stávajícího ORP. V případě dalších variant, to znamená začlenění celého ORP do okresu Liberec nebo do okresu Semily atd., jednotný názor není. Jasnější stanoviska přijdou po projednání v zastupitelstvech obcí.

Závěrem dodejme, názory obcí parlament při schvalování zákona o územně správním členění státu může, ale také nemusí zohlednit.                                                                                         

(pm)   
Foto: KÚLK   
Zprávy Turnovska

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

HC TURNOV ZVE DĚTI NA TÝDEN HOKEJE