JE TŘEBA NAVÝŠIT PRAVOMOCI I ROZPOČTY OBCÍ

01_raduan_nwelati.JPG

Primátor Mladé Boleslavi MUDr. Raduan Nwelati při návštěvě Turnova. O přízeň zdejších obyvatel se bude ucházet v podzimních senátních volbách a věří, že právě Turnov a spádové okolí může svými hlasy o budoucím senátorovi rozhodnout.

V podzimních senátních volbách bude o přízeň nejen turnovských voličů usilovat primátor Mladé Boleslavi MUDr. Raduan Nwelati (ODS), který svou pozici dokázal úspěšně obhájit po tři volební období.

Pane Nwelati, před dalšími řádky o senátu i důvodech, proč chcete vstoupit do horní komory parlamentu, vás poprosím o stručné představení.
“Narodil jsem se v Praze v roce 1966, mám dvě děti. Medicínu jsem studoval v zahraničí, v roce 1991 jsem se  vrátil do Čech. Působil jsem jako lékař na ortopedickém oddělení, po složení atestace následovalo provozování soukromé ambulance v Mladé Boleslavi a Lysé nad Labem. V roce 2004 jsem jsem se stal  ředitelem Klaudiánovy nemocnice a roku 2006 následovalo první zvolení primátorem Mladé Boleslavi, kde působím již třetí volební období.”

V našich zeměpisných šířkách máte nezvyklé jméno.
“Tatínek byl Syřan a s maminkou se seznámili v Praze, kde studoval. Do Sýrie jsme se stěhovali, když mi bylo 7 let. Byla to jiná země než dnes. Prožil jsem tam pěkné dětství i studia na lékařské fakultě. Byl jsem členem a později vedoucím oddílu Skautu, to byla v Sýrii velmi oblíbená organizace. Muslimové i Křesťané žili bez konfliktů, a to, co se tam v posledních letech stalo, je nepředstavitelné.”

Proč chcete být senátorem? Mnoho lidí senát považuje za zbytečné odkladiště vysloužilých politiků.
“To si nemyslím. Senát je mimo jiné funkční pojistka demokratického systému a zvláště v této době, kdy vládu převzala menšinová vláda s podporou komunistů, bude horní komora parlamentu plnit důležitější roli, než dosud.”

Jako primátor velkoměsta automobilového průmyslu v jiném kraji a jiném okresu se ucházíte o podporu obyvatel Turnova a spádových obcí. Znáte vůbec Turnov?
“Znám, na Turnovsku jsem se hodně pohyboval při přípravách senátních kampaní pro Jaroslava Mitlenera. Mám tu několik známých a zdejší dění průběžně sleduji. Turnov je od Mladé Boleslavi velmi blízko.”

To je pravda. A také je pravda, že mladoboleslavská část vašeho volebního obvodu 38 je oproti Turnovsku několikanásobně větší a lidnatější. Malá účast u senátních voleb je tady vysvětlována také tím, že většina zdejších obyvatel nevěří, že svými hlasy mohou ovlivnit výsledek hlasování mnohanásobně vyššího počtu voličů Mladoboleslavska.
“To ale pravda není. Stačí připomenout výsledek senátních voleb ve stejném obvodu z roku 2000, kdy Jaroslav Mitlener zvítězil o pouhých 111 hlasů. Říkalo se tehdy, že rozhodla právě podpora pravicově smýšlejících voličů Turnovska. To, že každý jeden hlas může být tím rozhodujícím, není fráze, ale jasně definovaná skutečnost.”

Mladá Boleslav je vyhlášenou baštou sociálních demokratů a odborářů. Jak je možné, že jste jako člen ODS dokázal obhájit primátorské křeslo po tři volební období?
“Nejen ve své funkci se ke všem chovám slušně, to samé očekávám od ostatních a zajímají mě především výsledky. Myslím si, že veřejnost na mě pozitivně vnímá také to, že umím přijmout jasná rozhodnutí. Například při revitalizaci koupaliště – šest let se jednalo a nevedlo to k žádnému výsledku. Tak jsem se za zahájení stavby postavil a dokázal záměr prosadit. Koupaliště je oblíbené, velmi navštěvované a provozní ztráta i v nepříznivých letech menší, než se předpokládalo. Také velmi dbám na úklid v ulicích, na zeleň, městu se daří získávat dotace. Myslím, že Boleslaváci to vnímají a proto mě podporují, i když jsou z jiných stran a různého politického smýšlení.”

Teď se ale ucházíte o místo v senátu, který je především o politice. Jak hodnotíte situaci v zemi po volbě vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů?
“Určitě mi vadí vláda s podporou komunistů, kteří ji budou ovlivňovat. Nelíbí se mi trestně stíhaný premiér, i když ve volbách dostal velkou podporu. Mandáty rozdali voliči a tento vývoj pak bylo možné očekávat. Nejvíce mi ale vadí, že taková vláda nemůže dobře fungovat. Teď se nejvíce ukáže, jak fungují nezávislé soudy, státní zástupci a další demokratické pojistky, mezi kterými hraje významnou roli také Senát.”

Veřejnost bude určitě zajímat váš názor na migraci.
“Migrace se stala velkým evropským problémem, a protože i my jsme součástí Evropy, není možné situaci bagatelizovat tím, že u nás téměř žádní migranti nejsou. Lidem, kteří jsou ohroženi na životě válkou, pronásledováni pro své vyznání, nebo umírají kvůli důsledkům klimatických změn, bychom měli pomáhat. Naše pomoc by ale měla probíhat především v zemích, odkud přichází.”

Tam se ale mnohdy válčí.
“Za hranicemi zemí, kde jsou konflikty, je většinou dost míst na zřízení záchytných humanitárních táborů. Naše pomoc by také měla vypadat jinak, než pouhé dodávky potravin a životních potřeb. Pokud je to jen trochu možné, na zlepšení své situace se mají podílet i ti, kteří pomoc přijímají. V minulosti se především do Afriky často vozilo jen jídlo, oblečení a zdravotnická pomoc. Výsledkem je velké zvýšení populace lidí, kteří stále nemají co jíst a potřebují další pomoc, případně se snaží dostat do Evropy.”

Vnější hranice Evropské unie by se podle vás měla uzavřít?
“Hranice EU mají být dobře střeženy, úplné uzavření žádného kontinentu není možné. Musíme vědět, kdo a proč k nám přichází a sami se pak rozhodnout, zda ho za podmínek respektování našich zákonů přijmeme. Je také důležité připomenout, i když to se současnou migrací zcela nesouvisí, že náš průmysl i zemědělství potřebují nové lidi. Pokud chceme udržet náš ekonomický rozvoj a prosperitu, musíme obsadit tisíce volných pracovních míst. Už proto nemohou být unijní hranice pro nově, a ve velké míře dočasně příchozí za prací, zcela uzavřeny.”

Volná pracovní místa nejlépe zastávají lidé z kulturně podobného prostředí.
“Ano, ale nejen oni. Nemusí to být jen Ukrajinci nebo Bulhaři, například Asiaté jsou velmi pracovití. A nepodceňujme ani lidi ze zemí válečných konfliktů. I tam je mnoho vzdělaných a pracovitých obyvatel. Ale jak jsem říkal před chvílí, pomáhat jim musíme především v místě, kde k příkoří dochází a pečlivě vybírat, kdo přijde na starý kontinent. Téma obsazení volných pracovních míst nelze řešit neřízenou živelnou migrací, musí se jednat o velmi propracovaný systém. To se ještě budeme muset učit.”

Na jaké oblasti veřejného života se v případě zvolení senátorem chcete zaměřit?
“Jednou z priorit je úsilí o zjednodušení zákonů.”

To před volbami už od Sametové revoluce napříč stranami říkají snad všichni a ještě dodávají, že budou snižovat počet úředníků. Komu se to alespoň z části podařilo, ten je v opozici, nebo zcela mimo politiku. Zákonů a úředníků naopak přibývá.
“Sestavuji tým právníků, aktuálně spolupracuji se třemi, kteří budou připravovat podklady k jednotlivým návrhům ke zjednodušení legislativy. Velmi bych si vážil, pokud by tým rozšířil také nějaký právník z Turnova nebo spádového regionu. Pokud připomínáte, že zákonů, jejich novel a potažmo úředníků stále přibývá, ještě neznamená, že by se mělo rezignovat na úsilí tento stav změnit.”

Do veřejné správy i podnikatelského sektoru stále větší měrou zasahují dotace. Nepřipadá vám komplikovanost jejich získání a účelnost využití stejně složitá jako zákony, které chcete zjednodušit?
“To je závažné téma, které rozdělím do dvou částí. Evropská unie funguje v systému obrovského a složitého přerozdělování peněz do účelově směřovaných dotací. Jejich získání je přitom složité, živí se na nich mnoho úředníků. Pokud je systém takto nastaven, je nesmysl nehlásit se o dotace. Nám se v Mladé Boleslavi jen během mého působení ve funkci primátora podařilo takto získat téměř miliardu korun. Jako pravicový politik jsem ale přesvědčen o tom, že peníze se mají daleko méně přerozdělovat. Změnou daňového rozdělení je třeba navýšit příjmy i pravomoci obcí, aby z vlastních prostředků mohly řešit své potřeby, a ne čekat, až bude vyhlášena nějaká příhodná dotace a pak najímat odborníky na její zpracování. V případě zvolení senátorem budu navrhovat a podporovat více příjmů obcím a méně přerozdělování daňových výnosů. Prozatím musíme pracovat s tím, co máme, a pokusit se vytvořit lepší model.”

Turnov a spádové obce v ORP usilují o zřízení vlastního okresu, ministerstvo vnitra tomu ale není příliš nakloněno. Jaký je váš nazor?
“Jednoznačně podporuji vznik okresu Turnov. Turnov je přirozeným spádovým a správním centrem a přidělil bych k němu nejen obce patřící k městu s rozšířenou působností, ale i další, které to mají do Turnova dopravně blíže než do Liberce nebo do Semil.”

Ministerstvo vnitra dalo městu a spádovým obcím na vědomí, že pokud se zde nenajde vůle k přiřazení celého ORP k okresu Liberec, bude ORP rozděleno podle hranic okresů.
“To považuji za nejhorší řešení. Turnov je přirozenou spádovou oblastí, kterou je potřeba posílit, a ne rozdělit. Rozumím tomu, že nelze obnovit okres Turnov v jeho původních hranicích, přesto si v menší oblasti zaslouží svoji existenci. Za připomenutí stojí jedna anomálie – okresním městem, alespoň pokud je mi známo, je vždy největší město okresu. V případě okresu Semily to ale tak není. Většímu a významnějšímu Turnovu jsou správně nadřazeny menší Semily se špatnou dopravní dostupností.”

Ministerští úředníci snahám o zřízení nového okresu oponují mimo jiné tím, že by to bylo drahé.
“To je zástupný problém. Ve skutečnosti je to především otázka politické vůle, a ne peněz. Přirozené uspořádání spádové oblasti a komfort pro lidi, kteří zde žijí, nejde vyvážit náklady na zřízení okresu.”

Jak hodnotíte zdravotnictví a jeho dostupnost na Turnovsku.
“V této oblasti se jako bývalý, nebo přesněji dočasně uvolněný ředitel Oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi, dobře orientuji. Spojení liberecké a turnovské nemocnice považuji za nejlepší řešení, které bylo možné v dané situaci udělat. Bez toho by zde v současné době s největší pravděpodobností probíhala jen bazální péče. Kdo pochybuje, ať se podívá na situaci v ostatních nemocnicích v menších městech. Samozřejmě je vždy co zlepšovat, dobré jméno zdravotnického zařízení zvyšuje prestiž celého města. Spojením Turnova s Libercem bylo pro dobré fungování a dostupnost zdejší zdravotnické péče to nejdůležitější učiněno.”

A školství v Turnově?
“Kvituji návrat obchodní akademie a hotelové školy do původních prostor, zaznamenal jsem jednání o plánované opravě Základní školy v Mašově. Další informace o turnovských školách mám jen obecné a rozhodně si je doplním. Školství jako celku bych se ale v Senátu chtěl hodně věnovat. Je správné, že se platy učitelů zásadně zvyšují, mezi studenty o tento obor určitě stoupne zájem. Společně s investicemi do platů by však také měla růst úroveň našeho vzdělávání.”

Chcete závěrem něco doplnit nebo vzkázat obyvatelům Turnovska?
Chci říci, že pokud budu zvolen senátorem, rád bych si ponechal i funkci primátora Mladé Boleslavi. Je čestné, aby to lidé dopředu věděli. Jsem přesvědčen o tom, že funkci senátora lze s vedením města kumulovat. Dokonce si myslím, že je výhodou, když se člověk neodtrhne od reality. V předvolební kampani připravuji setkání s občany v Turnově i okolních obcích a také plánuji novinku – pozvu Turnováky do Boleslavi, aby se mohli podívat, jak toto město funguje. Jsme ve společném obvodu a určitě bude užitečné, když se lépe poznáme.                                                           

Děkuji za rozhovor, pm       
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA