JAK SI STOJÍ FINANCE MĚSTA TURNOV?

namesti_1.JPG

Nízkou zadluženost v kombinaci s nemalými investičními aktivitami může Turnovu závidět lecjaké i větší město. Všech dluhů se totiž město dokáže zbavit maximálně do tří let. Vrásky na čele řádnému hospodáři pak na druhé straně dělá skutečnost, že běžné výdaje narůstají rychleji než daňové příjmy. 

Město Turnov aktuálně ročně hospodaří s cca 360 miliony korun. Většina příjmů je daňových, daných převážně rozpočtovým určením daní. Oproti roku 2015 narostly tyto příjmy o 15% na celkem cca 260 mil. Kč. Zhruba 58 mil. Kč plyne z nedaňových příjmů, kde jsou největšími položkami příjmy z nájemného a služeb. Transfery (dotace) 33 mil. Kč a zbytek plyne z kapitálových příjmů, např. z prodeje pozemků či jiného majetku města.

Na výdajové stránce činí více než 300 mil. běžné výdaje a cca 135 mil. kapitálové výdaje, tedy investice. Běžné výdaje za poslední tři roky vzrostly o 20%. Město dlouhodobě doplácí na nespravedlnost od státu, totiž, že financuje částečně i výkon státní správy a fakt, že mu stát ukládá navýšit mzdy úředníků, aniž by to na druhé straně kompenzoval navýšením příjmů do městské kasy. 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji vykrývá financování, tedy především přijaté úvěry na kapitálové výdaje. Město Turnov v posledních čtyřech letech přijalo dva dlouhodobé desetileté úvěry, v roce 2015 ve výši 40 mil. Kč se sazbou 0,49% p.a. (na kapitálové výdaje v letech 2015 a 2016) a 60 mil. Kč se sazbou 0,79% p.a. (na kapitálové výdaje v letech 2017 a 2018, především na nový úřad v budově sirotčince). Pokud město dočerpá tento poslední úvěr, vzroste zadluženost města na 130 mil. Kč. Tyto úvěry splácí roční splátkou cca 20 mil. Kč, jeden z úvěrů bude doplacen v příštím roce, výdaje na úroky činí necelý milion korun ročně. Z pohledu finančního zdraví města je taková zadluženost konzervativní a rozumná – pokud by město dva roky neinvestovalo, svých závazků se zbaví. Vychází to z faktu, že investiční potenciál města je někde mezi 50 až 60 mil. Kč ročně.

Nutno ovšem dodat, že toto jsou přímé závazky města, tj. úvěry, kde město vystupuje jako dlužník. Zadlužení města Turnov je ale fakticky vyšší, má totiž závazky vůči věřitelům VHS Turnov (podíl Turnova na nesplacených jistinách úvěrů VHS Turnov) – ke konci minulého roku činil tento podíl zhruba 26 mil. Kč. Souvisí primárně s investiční akcí „Čistá Jizera“.

Je 160 mil. Kč v závazcích hodně nebo málo? Vzhledem k ročnímu příjmu 360 mil. Kč opravdu málo, resp. přiměřeně. Pro srovnání – ČNB od pondělí 1. 10. 2018 omezuje maximální možné zadlužení domácnosti limitem ve výši devítinásobku ročního příjmu domácnosti. Výše měsíčních splátek pak nemá přesáhnout 45% měsíčních příjmů. Město Turnov dluží méně než polovinu svého ročního příjmu a splátky činí 5,6% příjmů. Nejdražší úvěr je s úrokovou sazbou 1,57% p.a., tedy pod úrovní inflace a bude doplacen za 6 let. I pro další zastupitelstva města Turnov tedy zbývá velký manévrovací prostor k zajímavým investicím. 

Josef Uchytil, předseda finančního výboru zastupitelstva města Turnov


Předseda fnančního výboru Josef Uchytil hodnotí zadlužení města jako konzervativní a rozumné. Současně připomíná, že běžné výdaje narůstají rychleji než daňové příjmy. 


Velké stavby dokončuje Turnov s pomocí čerpání úvěrů. Pokud úvěr za stavbu nového úřadu dočerpá, zadluženost města stoupne na 130 mil. korun.


Na sportovní areál zimního stadionu a koupaliště nebylo možné čerpat žádnou dotaci, s pomocí úvěru náklady na stavbu platil Turnov z vlastních zdrojů.
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE