JAK SE TURNOV VYROVNÁ S PROPADEM PŘÍJMŮ DO MĚSTSKÉHO ROZPOČTU?

namesti1.JPG

Opatření zaměřená k omezení šíření pandemie koronaviru způsobila globální snížení ekonomických výsledků téměř všech odvětví průmyslu i služeb. To se v podobě nižšího výběru daní zásadně dotkne také rozpočtů měst a obcí. 

Jak se připravuje na fungování v hubených časech Turnov? Na dvě otázky pro čtenáře Turnovska odpověděli zastupitelé všech šesti stran, zastoupených ve zdejším zastupitelstvu. Položené otázky zněly: Předpokládáte, že městský rozpočet skončí kvůli snížení příjmů v závěru roku ve schodku a troufnete si výši schodku odhadnout? Druhá otázka: Navrhnete nějaká omezení ve výdajích a jaká opatření budete v zastupitelstvu prosazovat pro zmírnění dopadu ekonomické krize na budoucí rozpočty města? Děkujeme za odpovědi, které pozornému čtenáři přináší mnoho dalších informací. Stanoviska jsou řazena v pořadí, ve kterém přicházela do redakční pošty.

Ing. Tomáš Hocke (Nezávislý blok)
starosta

Rozpočet pravděpodobně skončí ve schodku. To se vědělo už před koronavirem, protože mnoho programů, které máme, jsou financovány z dotačních peněz a část dotačních peněz chodí až po dokončení projektu. Také proto jsme přijímali kontokorentní úvěr. Například výstavba polyfunkčního domu ve Skálově ulici stojí s DPH zhruba 23 milionu korun, město ji musí předfinancovat a pak se mu vrátí peníze z dotace. Obdobně je to u ulice Boženy Němcové. Pak přišel koronavirus. Ten město vede k dalšímu schodku, kterému se společně se zastupitelstvem snažíme předejít. Nejdříve jsme snížili náklady města o 15 milionů korun a pak jsme si drželi nějaké rezervy. Část rezerv ale pohltí nové dotacemi podpořené akce, jako je
návštěvnické centrum informačního centra nebo osmá etapa revitalizace sídliště u nádraží. Děláme vše pro to, abychom maximálně odtížili rozpočtu. Nechceme zahajovat další akce, které nejsou podpořeny dotací. Jaký bude schodek? To nedokážu říci. Můžeme diskutovat o tom, že jsme odhadovali snížení daňových příjmů v rozmezí 25 - 35 milionů korun. Tak nám možná bude 10 až 15 milionů chybět.

Do rozpočtu půjdeme s podobnými mandatorními výdaji jako letos, bez zvyšování provozních příspěvků. Pak už není moc kde šetřit, jedině v investicích. Musíme ale dokončit ty investice, ke kterým jsme se zavázali. Například školu v Mašově, polyfunkční dům ve Skálově ulici nebo informační centrum. Pak bude nějaký čas méně projektů pro radost a více těch z povinnosti.

Mgr. Michal Loukota (PROTO)

Takový “luxus“ jako stát nemáme, nemůžeme mávnutím kouzelného proutku navýšit schodek rozpočtu. V rámci rozpočtové odpovědnosti musí být rozpočet vyrovnaný. Výši příjmů z měsíce na měsíc neovlivníme, proto jsme nuceni hledat úspory ve výdajích – zodpovědné je omezovat provozní výdaje, což se děje, hned další na řadě jsou investiční výdaje. Ty nejlépe neškrtat, nicméně při poklesu daňových příjmů, který lze předpokládat, budeme nuceni minimálně odsouvat některé velké investice. Do obcí by také měla přijít kompenzace výpadku daňových příjmů ve výši 1 250 Kč na obyvatele.

Dobrou zprávou pro město je fakt, že i nadále jsou municipality vnímány jako extrémně solventní klient pro banky, díky tomu nám krize přinese jistě nízké úrokové náklady na případných úvěrech, kterými budeme dofinancovávat náročnější akce. Turnov je stále zdravě zadlužen, může si to dovolit. A je dobře dávat signál, že chceme a můžeme investovat. Otázkou zkrátka je „jen“ kdy. Na mnohé plánované akce pro příští rok prostředky nebudou a k jejich realizaci dojde později. Turnov je svou polohou a vybaveností atraktivní pro nové obyvatele i firmy, budeme podporovat stávající i nové rozvojové zóny. V delším časovém horizontu můžeme uvažovat o jiném způsobu provozování vodohospodářského majetku, které by přineslo do městské kasy desítky milionů ročně.


Ing. Zbyněk Miklík (Piráti)

Moje odpověď je ANO = propad v příjmech měst a obcí. Výši schodku očekávám v Turnově cca 40 milionů korun. 

Jedna věc je rozpočet 2020 a druhá výhled na budoucí roky a s tím související investiční akce. Nemyslím si, že je třeba investice okamžitě škrtat, je ale třeba hledat taková řešení, která umožní situaci zvládnout a současně neomezovat investice a rozvoj města v dalších letech. Na rozvoj města se nedívám pohledem “co se dá zvládnout do voleb”, ale v horizontu desítek let. Budu prosazovat, tam kde to bude možné, rozložení investic v čase. Problém není ani zadlužení v rozumné míře. Tam kde nebude možné investice rozložit v čase, budu hledat jiná řešení. Bez ohledu na krizi jsem navrhoval variantu knihovny jako přístavby Střelnice, na rozdíl od zastupiteli většinově podporované nové knihovny u letního kina. Rozdíl v investici by byl právě těch 40 milionů. Názor jsem nezměnil. Knihovna u letního kina za 80 až 90 milionů je pro Turnov předražený luxus, troufám si říct rozmar.


Ing. Jaroslav Knížek (ANO 2011)

Dle předpokladu všech výdajů a investic, které vedení města nyní avizuje, bude rozpočet velice napjatý. Není ani tak důležité, zda skončí schodkem, ale jaká bude výše úvěrů a zda nebude rozpočet řešen kontokorentem, který může schodek skrývat. 

Je třeba vybírat investice, které zejména pomůžou podnikatelskému prostředí a zapomenout na zbytné investice jako je například „vstup do divadla“. Je třeba více investic například do parkování (parkovací dům), údržby cest a podpory výstavby rodinných domů a držet se pravidla, že město tu není proto, aby podnikalo.

Ing. Tomáš Špinka (ODS)

Městský rozpočet ve schodku nemůže na konci roku být. Městské výdaje mohou být pouze do výše příjmů. Nedostatečné příjmy je pak nutné pokrýt, většinou krátkodobým úvěrem. K zajištění dostatečné rezervy navrhovala ODS navýšit rámec krátkodobého úvěru na 35 milionů korun. Do této výše lze předpokládat propad příjmů do městského rozpočtu. 

Dlouhodobě ODS navrhuje snížení mandatorních, tedy provozních výdajů města, a to napříč výdajovými položkami. V době ekonomické hojnosti narostly především výdaje na samotný chod města a to v řádu desítek procent, nyní v době propadu příjmů je nevyhnutelné tyto výdaje významně snížit. Obáváme se, že stávající vedení města nemá dostatečnou fundovanost na učinění razantních kroků a tak dojde k významnému krácení investic města, což je pro jeho další rozvoj velmi negativní.


Mgr. Jana Svobodová (nazařazená)

Jedná se opravdu o odhad. Propad v daňových příjmech bych předpokládala asi 30%. Je celkem jisté, že budeme muset zpomalit investování. 

Zatím jsme úspěšní v získávání dotací, takže bychom měli realizovat přednostně tyto podporované projekty. Podle tabulky investičních priorit pro období 2019 – 2023 připravujeme nákladné projekty - nový dům s pečovatelskou službou v ulici 5. května, nová knihovna, rekonstrukce stávajících budov ZŠ Žižkova a ZŠ Skálova a s tím spojené etapizace, dále rekonstrukce městského divadla. Celkem tabulka čítá 15 priorit nad předpokládanou částku 10 milionů korun a 29 priorit pod předpokládanou částku 10 milionů. Většina z nich se připravuje, některé se již realizují. Navíc se chystá odkoupení areálu pily na Koňském trhu, které zajistí budoucí rozvoj města v této lokalitě. Domnívám se, že dopad koronavirové krize se projeví v časovém posunu přípravy a hlavně realizace projektů.
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY