IVAN PODOBSKÝ VYTESAL SMÍRČÍ KŘÍŽ

01-podobsky-j.JPG

Smírčí kříž bude umístěn v Rovensku pod Troskami, v blízkosti dějiště jedné z tragédií závěru druhé světové války.  

Myšlenka zřízení důstojného pietního místa poblíž dějiště hromadné popravy převážně německých vojáků a civilistů, vedených v transportu městem 10. května 1945, vzešla z rovenské církve Jednoty bratrské. Radnice souhlasila a ztvárnění skulptury se stalo výzvou pro sochaře a restaurátora Ivana Podobského.

“Záměr mě zaujal jako výtvarná záležitost. Zpracoval jsem a ukázal model. Ten byl něco jiného než zadavatelé čekali, což je dobře. Pod označením smírčí kříž si většina lidí asi představí barokní zpracování, ale já jsem chtěl jít jinou cestou,” říká u robustního a ne zcela souměrného kříže z pískovcového kamene autor díla.

Smírčí kříže byly vztyčovány v místech neštěstí, jako vzpomínka na pohromu, spáchaný zločin, morové epidemie a pod. Je to čin smíření, kde nejvýznamnější křestanský symbol přebírá část břemene viny, alespoň ve vnímání a myslích těch, kdo žádají nebo věří v odpuštění.

V tomto duchu je zpracováno i dílo Ivana Podobského. Zůstává křížem a současně připomíná lidskou postavu nesoucí těžké břímě viny. “Měl jsem od počátku na mysli, aby se současně jednalo o torzo kráčející lidské postavy, nesoucí zátěž. Napadnul mě slogan – za všechny nevinné nesu břemeno viny. Ten je ale nakonec zkrácen a vytesán v kratší a obecnější verzi Nesu břemeno viny,” popisuje Ivan Podobský.

Speciální železitý pískovec byl přivezen z lomu z Dubence. Zbarvenými odstíny působí živě a autor sochy si pochvaluje možnost improvizace. Kříž je opracován hrubě, v některých pohledech jakoby neškoleně, s nedodělky. Ale to vše je záměr. Těžkost nepravidelné hmoty umocňuje výraznost kříže, posílenou zbarvením kamene.

“Nemáme v úmyslu nikoho soudit. Na události druhé světové války také jen stěží můžeme nahlížet dnešním pohledem. Jedná se nám o zřízení důstojného pietního místa a na tom panuje shoda také v zastupitelstvu. Odhalení smírčího kříže připravujeme na 9. května a k této příležitosti jsme pozvali také hejtmana Libereckého kraje,” představila postoj vedení města i termín odhalení starostka Rovenska pod Troskami Jiřina Bláhová.   


                                                                                       

(pm) 
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA