HASIČI PŘEDSTAVILI STUDII INTEGROVANÉHO VÝJEZDOVÉHO CENTRA

integrovane-vyjezdove-centrum-turnov-j.jpg

Vizualizace areálu Integrovaného výjezdového centra Turnov. Vpravo od silnice E 65 směřující k Železnému Brodu jsou Daliměřice, vlevo průmyslová zóna Vesecko.  

V jednom areálu v průmyslové zóně Vesecko budou umístěny základny profesionálních hasičů Libereckého kraje, Zdravotnické záchranné služby, Oddělení silničního dohledu Policie ČR, o projekt projevil zájem také Turnov se záměrem zřízení základny pro výjezdní jednotku městských hasičů.

Představení architektonické studie od společnosti Profes Projekt Turnov je rozhodujícím mezníkem, završujícím mnohaleté úsilí při hledání vhodné lokality pro zázemí hasičů a dalších složek integrovaného záchranného systému v Turnově. Pozemek v průmyslové zóně Vesecko je zakoupen do ideálního spoluvlastnictví HZS LK a Libereckého kraje.

Následovat bude vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace. Financování stavby má významnou částí pokrýt evropský dotační program pro období 2021 – 2027, jehož vyhlášení bude mj. zaměřeno na podporu budování infrastruktury Integrovaného záchranného systému.            

(pm)
Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA