FOTOSOUTĚŽ - LÉTO S ROHOZECKÝM PIVEM

foto_fotosoutez.JPG

Pivovar Rohozec a časopis Turnovsko vyhlašují fotografickou soutěž Léto s rohozeckým pivem.

Účastnit se může každý plnoletý občan bez omezení země původu, který do 15. září odešle svoji fotografii se sklenicí čepovaného rohozeckého piva v restauraci nebo před restaurací, kde se točí rohozecké pivo. Do soutěže budou zařazeny i fotografie pořízené před sezónními kiosky, kde je na čepu pivo Českého ráje. Hlavním hodnotícím kriteriem je počet zaslaných snímků, z nichž každý musí být pořízen před jinou restaurací či stánkem, který svou nabídku obohatil o točený zlatý mok z Rohozce.

Vyhlášení soutěže proběhne 19. září na Slavnostech rohozeckého piva v areálu pivovaru. Hlavní cenou je 50l sud světlého piva Skalák, druhé místo bude oceněno sudem 30l světlého piva Skalák a třetí 5l soudkem světlého piva Skalák. V případě stejného počtu zaslaných fotek bude mezi soutěžícími losováno. Podmínkou  převzetí ceny je osobní účast na Slavnostech rohozeckého piva 19. září 2020. Pokud soutěžící nebude na slavnostech osobně přítomen, cena postupuje dalšímu soutěžícímu, který se slavností zúčastní. Zasláním fotografie každý soutěžící souhlasí se zveřejněním snímku v časopisu Turnovsko a na webových stránkách Pivovaru Rohozec, turnovsko.info a jejich sociálních sítích.
FOTOGRAFIE SDÍLEJTE DO KOMENTÁŘŮ POD PŘÍSPĚVEK O TÉTO SOUTĚŽI NA FACEBOOKU PIVOVARU ROHOZEC. Pro soutěžící, kteří nemají Facebook: posílejte na pivorohozec@pivorohozec.cz 

Přejeme Vám krásné léto s rohozeckým pivem a těšíme se na setkání 19. září.                           

(red)
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU