FOTBALISTÉ PROSAZUJÍ ZACHOVÁNÍ SOUČASNÉ TRIBUNY

020-tribuna-j.JPG

Zpracování posudku o stavu a předpokládaných nákladech na opravu tribuny na fotbalovém hřišti znovu otevřelo diskuzi o budoucnosti stavby pro fanoušky turnovského fotbalu. 

Nejedná se o žádné nové téma. Základní údržba střechy a částečná oprava lavic tribuny z roku 1945 nestačí, je třeba větší investice  do rekonstrukce včetně sanačních prací, stavby nových betonových stupňů, pořízení lavic, což není výčet všeho potřebného pro zachování tribuny. Posudek navíc ukázal, že zhruba polovina stavby se nachází na pozemku Českých drah. Náklady na rekonstrukci jsou podle statického posudku Městské sportovní odhadnuty na 8 milionů korun. To svádí k úvahám, zda není levnější stávající tribunu zbořit a na jiném místě (bez vykupování pozemků od ČD) postavit novou. Nová stavba by současně řešila vybudování scházejících skladových prostor. 

Rada města pověřila Městskou sportovní zpracováním návrhu řešení do konce roku, včetně finančních odhadů. Své stanovisko si vyříkali a sjednotili také fotbalisté, kterých se stav tribuny nejvíce týká.

“Výbor FK Turnov se po dlouhé debatě jednomyslně přiklonil k zachování stávající tribuny. Požadujeme  zpracování nového rozpočtu s maximálními náklady do čtyř milionů korun. To by mělo stačit na rekonstrukci střechy, odvedení vody, izolaci podezdívky a postupnou rekonstrukci vnitřních betonových stání s lavicemi nebo jednotlivými sedačkami,” informuje o stanovisku FK Turnov člen výboru Jan Kreysa.

Ušetřenou část původního rozpočtu na opravu fotbalisté navrhují využít na stavbu další tribuny se skladovými prostory podle zpracovaného návrhu architekta Miloše Mlejnka. Ta má být umístěna mezi hřišti za železniční tratí.

“Není pravda, že je nám stav tribuny na hlavním hřišti lhostejný. Upozornění na potřebu rekonstrukce se v zápisech objevují nejméně deset let,” připomíná další člen výboru Petr Havel a věří, že se společně s městem podaří najít řešení k zachování současné tribuny. 

Jednání o dominantě turnovského fotbalového hřiště, včetně stanoviska vedení FK Turnov, bude zařazeno na prosincovou radu města.  


Snímek zaslaný FK Turnov připomíná zásadní skutečnost: zhruba plovina tribuny se nachází na pozemku Českých drah. 

      

(pm)
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK