DOPRAVA SE DO DVOŘÁKOVY ULICE VRÁTÍ 28. ŘÍJNA

img-8850-j.JPG

Probíhající dokončovací práce si po následující dny vyžádají částečná omezení provozu.

Celková rekonstrukce ulice Antonína Dvořáka byla zahájena 20. března. Jedná se o investiční akci Vodohospodářského sdružení Turnov, spolufinancovanou městem a Libereckým krajem. Odklad původního termínu dokončení v polovině října o dva týdny byl způsoben hustou sítí funkční i nefunkční historické infrastruktury a zdržením kvůli částečně skalnatému podloží.

V průběhu renovace jedné z nejstarších turnovských ulic došlo k obnově kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek a napojení okapových svodů. Ulice s novým asfaltovým krytem a osvětlením je částečně nově řešena. Parkovací místa jsou vydlážděna, změnu vzhledu s výsadbou zeleně získá prostor před Správou CHKO i spodní část ulice.

Po otevření silnice bude “za provozu” probíhat dláždění zbývajících povrchů chodníků a dokončení veřejného osvětlení. 

(pm)
Zprávy Turnovska

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE

PROMĚNA DIOPTRY V BYTOVÝ DŮM DOSTÁVÁ KONKRÉTNÍ PODOBU

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TOČENÝM A ČEPOVANÝM PIVEM?