Dlažbu v ulici Palackého zřejmě nahradí asfalt

palackeho_ulice_1.jpg

Vyasfaltování ulice Palackého už nebrání žádné závazné stanovisko, veto turnovských památkářů zrušil krajský úřad.

Ve sporu zda zachovat nebo odstranit dlažbu v úseku od mostu u výjezdu z autobusového nádraží po bývalou Stovku vítězí druhé řešení. Stížnosti obyvatel ulice Palackého na otřesy a hluk způsobený dopravou budou s největší pravděpodobností vyřešeny položením tzv. tichého asfaltu.

Stavební řízení bylo dosud zastaveno kvůli snaze zachovat v památkové zóně města, které je ulice Palackého součástí, dlážděný povrch. Památkáři navrhovali dosáhnout snížení hluku a otřesů opravou silnice a nahrazením velkých dlažebních kostek za menší. Krajská správa silnic ale považuje uvedené řešení jako nedostatečné a pokud má provést opatření ke snížení hluku, za nejlepší považuje komplexní opravu silnice včetně konstrukcí, mostu přes náhon a práce zakončit položením tzv. tichého asfaltu. Tato technologie je navíc podporována Státním fondem dopravní infrastruktury. Krajská správa silnic proto podala proti stanovisku turnovských památkářů odvolání k Libereckému kraji.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje v odvolacím řízení označil položení asfaltu v ulici Palackého za přípustné. Tím bylo zrušeno jediné závazné záporné vyjádření účastníka stavebního řízení, které bylo obnoveno. Pokud se neobjeví nějaké nečekané komplikace, po vypršení všech zákonných lhůt k vyjádření je vydání povolení stavby očekáváno zhruba do jednoho měsíce.      

palackeho 2  

(pm)     

 

 

  

 


       
Zprávy Turnovska

ZEMŘELO 206 LIDÍ, TURNOV LONI ZTRÁCEL OBYVATELE

NAD VESTAVBOU ŠATEN VZNIKNE NOVÁ TRIBUNA PRO DIVÁKY

MĚSTO DALO SPORTOVNÍ HALE ZELENOU, ROZHODNE PŘIDĚLENÍ DOTACE

TURNOVSKÁ NEMOCNICE ZAHÁJILA OČKOVÁNÍ VEŘEJNOSTI PROTI COVID-19