Dlažbu v ulici Palackého zřejmě nahradí asfalt

palackeho_ulice_1.jpg

Vyasfaltování ulice Palackého už nebrání žádné závazné stanovisko, veto turnovských památkářů zrušil krajský úřad.

Ve sporu zda zachovat nebo odstranit dlažbu v úseku od mostu u výjezdu z autobusového nádraží po bývalou Stovku vítězí druhé řešení. Stížnosti obyvatel ulice Palackého na otřesy a hluk způsobený dopravou budou s největší pravděpodobností vyřešeny položením tzv. tichého asfaltu.

Stavební řízení bylo dosud zastaveno kvůli snaze zachovat v památkové zóně města, které je ulice Palackého součástí, dlážděný povrch. Památkáři navrhovali dosáhnout snížení hluku a otřesů opravou silnice a nahrazením velkých dlažebních kostek za menší. Krajská správa silnic ale považuje uvedené řešení jako nedostatečné a pokud má provést opatření ke snížení hluku, za nejlepší považuje komplexní opravu silnice včetně konstrukcí, mostu přes náhon a práce zakončit položením tzv. tichého asfaltu. Tato technologie je navíc podporována Státním fondem dopravní infrastruktury. Krajská správa silnic proto podala proti stanovisku turnovských památkářů odvolání k Libereckému kraji.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Libereckého kraje v odvolacím řízení označil položení asfaltu v ulici Palackého za přípustné. Tím bylo zrušeno jediné závazné záporné vyjádření účastníka stavebního řízení, které bylo obnoveno. Pokud se neobjeví nějaké nečekané komplikace, po vypršení všech zákonných lhůt k vyjádření je vydání povolení stavby očekáváno zhruba do jednoho měsíce.      

palackeho 2  

(pm)     

 

  

 


       
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE