DÍLO PŘIPOMÍNAJÍCÍ T. G. MASARYKA SE NEKONÁ

01-tgm-j.JPG

Podsvícenému ztvárnění sochy T. G. Masaryka umístěné v kvádru scházel jediný hlas.

Snaha o výběr uměleckého díla připomínajícího našeho prvního prezidenta se proměnila v dlouhou a bezvýslednou diskuzi zastupitelů. K závěrečné shodě chyběl jediný hlas.

O vypsání soutěže na výtvarný objekt věnovaný T. G. Masarykovi bylo rozhodnuto v loňském roce. Umístěn má být v parku u sídliště poblíž vlakového nádraží, kde Prezident – Osvoboditel před sto lety (17. září 1922) vystoupil z vlaku a s doprovodem se vydal na návštěvu Turnova.

Milionová odměna za návrh a zpracování vítězného díla byla později navýšena o další milion, aby vzrostl zájem umělců o veřejnou soutěž. V podmínkách bylo mj. uvedeno, že objekt připomínající T. G. M. nemusí být figurativní a volné zpracování tudíž bude mít dostatek prostoru. Ve stanoveném termínu na radnici přišlo 25 návrhů a jak se podle volného zadání dalo očekávat, některé překvapily.

Všechny vizualizace včetně modelů byly poslední červnový týden pro veřejnost vystaveny na chodbě historické radnice před obřadní síní.

Jako poradní orgán k hodnocení návrhů městská rada zřídila odbornou uměleckou komisi. Ta zastupitelům s velmi obsáhlým zdůvodněním představila dílo, které považovala za nejlepší. Pro případ neschválení pak další tři, o kterých mohlo být rozhodnuto hlasováním.

Komisi nejvíce zaujalo ztvárnění, budící největší emoce. Podle reakcí veřejnosti především negativní, které rozčeřily klidné turnovské vody krátce po zveřejnění.

Dílo označené za geometrickou abstrakci, nazvané “Pravda roste s námi,” je zkroucenou trubkou s uzlem a jednou částí vztyčenou k nebi. Ve velmi obsáhlém vyjádření odborné komise je možné se mj. dozvědět, že útvar symbolizuje vývoj hledání pravdy, která nakonec vítězí.

Odbornou komisí doporučené ztvárnění odkazu a myšlenek T. G. Masaryka, nazvané “Pravda roste s námi”, zastupitelé podpořili pouze osmi hlasy.   


Za odbornou komisi přišel na zastupitelstvo nejlépe hodnocený návrh obhajovat Pavel Karous. Představil množství jiných soubobých děl a vyvětloval, že je dobré, když nový objekt v prostoru veřejnost naštve  a provokuje, což se v tomto případě podařilo. Za naopak nejhorší považuje, když při pohledu na dílo necítí nikdo nic.

“Vnitřně chápu rozpoložení některých z vás. Hlasování je volné, dílo má stát dva miliony,” konstatoval starosta Tomáš Hocke (NB) před zahájením diskuze a zřejmě v předtuše výsledku navrhnul připojit usnesení k druhému hlasování, pokud komisí doporučený návrh neuspěje.

Za občany se do diskuze přihlásil Jaroslav Cirkl. V hlavní části svého vyjádření uvedl, že k umění má vztah laický, ale dílo mu připomíná zauzlení střev a vhodnější umístění vidí před oddělením chirurgie nebo interny.

Jaroslav Karous odpověděl: “To je typ reakce, který je strašně správně. Dílo rezonuje.” V přesvědčení, že navržená geometrická abstrakce se zpětně stane důležitou součástí lokality, zdůraznil zřejmě největší přínos díla. Provokuje, budí emoce, pobuřuje. Od rozčíleného nebo udiveného občana se pak očekává, že přistoupí blíž, objeví tabulku napovídající význam, zamyslí se, dříve nebo později pochopí a pak si dílo oblíbí.

Právě provokativnost útvaru rezovovala v následující debatě zastupitelů nejvíce. Několik návrhů ale také vyzvalo k respektování stanoviska obdorníků z komise. “Všichni jsme laici, proto jsme nechali vyjádřit odbornou komisi. Teď je to jako bychom nechali vyjádřit odborníky, a pak se jeli zeptat na názor tety z Moravy, která má nad skříní jeleny. My jsme teď jako ta teta z Moravy,” řekl Ivan Kunetka (PROTO) a navrhnul přijmout doporučení odborníků.

Jak se ale později při hlasování potvrdilo, v zastupitelstvu nejvíce rezonoval jiný názor, definovaný např. Davidem Schindlerem (piráti): “Co je smyslem? Polovinu lidí pohoršovat a naštvat? Můžeme vybírat z dalších návrhů.”

Návrh díla “Pravda roste s námi” při hlasování získal pouhých 8 hlasů, 10 bylo proti, zdrželo se 5. 

Kvůli vyhlášeným pravidlům soutěže se podruhé hlasovalo o návrzích z druhého až čtvrtého místa současně, přičemž úspěšný mohl být jen ten návrh, který získá minimálně nadpoloviční počet 14 hlasů. To se s 13 hlasy téměř podařilo v případě podsvíceného ztvárnění sochy T.G.M. umístěné v kvádru. Jeden hlas ale chyběl...

“Oceňuji zastupitele za konstruktivní diskuzi. Je mi líto, že se dílo nepodařilo schválit, v této chvíli je to pro mě uzavřená záležitost,” řekl po soutěži bez výsledku starosta Tomáš Hocke na tiskovce města, konané následující den u příležitosti zahájení výstavy v atraktivních prostorách hradu Valdštejn.
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK