DALŠÍ KROK KE STAVBĚ SJEZDU DO FUČÍKOVY ULICE

01-sjezd-fucikova-j.JPG

V první polovině května byla dokončena demolice rodinného domu, který svou polohou bránil stavbě dlouho plánovaného sjezdu z I/10, I/35 do Fučíkovy ulice. 

Pro lepší orientaci: při vjezdu do Turnova od Mladé Boleslavi a Liberce bude zhruba v úrovni čerpací stanice Kontakt možné odbočit vpravo do Fučíkovy ulice, nebo naopak z Fučíkovy ulice najet na I/10, I/35 ve směru na Turnov.

Realizace tzv. jižního sjezdu výrazně sníží dopravní zatížení v Turnově II., především v ulicích Nádražní a Fučíkova. 

“Sjezd zajistí dostupnost obsluhy pro firmu Antolin přímo z hlavního tahu I/10, I/35. Tato nákladní doprava musí v současné době využívat Nádražní a Fučíkovu ulici. Možnost nového dopravního napojení budou využívat také obyvatelé přilehlé bytové zóny a Ohrazenic, což opět sníží dopravu především v Nádražní ulici,” popisuje vedoucí dopravního odboru turnovské radnice Pavel Vaňátko.

Vykoupením a zbouráním domu v trase jižního sjezdu splnilo svůj hlavní úkol město. Realizace stavby proběhne v režii Ředitelství silnic a dálnic. Aby bylo možné provést opatření ke zklidnění dopravy ve Fučíkově ulici (zvýšené plochy křižovatek), musí být tato komunikace vlastněná Libereckým krajem převedena do majetku Turnova. S tím obě strany souhlasí, město ale před tím požaduje provedení oprav.

Trasa pro jižní sjezd do Fučíkovy ulice je volná, vše ostatní před zahájením stavby se odehraje v kancelářích ŘSD a dotčených úřadů.

V těchto místech je plánováno dopravní napojení z I/10, I/35 do Fučíkovy ulice.

(pm)
Zprávy Turnovska

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

HC TURNOV ZVE DĚTI NA TÝDEN HOKEJE