DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

izs-hasici-od-silnice-1-1536x966-j.jpg

Radní Libereckého kraje 16. dubna rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby výjezdového centra dopravní policie, hasičů a zdravotnické záchranné služby v Turnově – Vesecku. Po šesti letech tak čas příprav přechází do období realizace.

Jednou z podmínek tendru je dodržení maximální cenové nabídky 259,7 milionu korun bez DPD. Jedná se o společný záměr Turnova, Libereckého kraje i státu. Po dokončení zde najdou nové zázemí v sousedství dálnice 1/10 profesionální hasiči i výjezdová jednotka hasičů z Turnova, zdravotnická záchranná služba, dosud působící v areálu nemocnice, rychlého napojení k I/10, I/35 bude využívat dopravní policie.

Ukončení výběrového řízení na stavbu, podpis smlouvy, předání staveniště a zahájení prací je plánováno do konce října letošního roku. Výstavba nového areálu integrovaného záchranného systému na Vesecku má být včetně kolaudace dokončena do 20 měsíců, to je do konce července 2026. Se zahájením provozu IZS se poočítá do konce října 2026.     

(pm)

    
Zprávy Turnovska

POSLEDNÍ MÍSTA V PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH ŽLUTÉ PONORKY

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI