DALIBOR SEHNOUTKA JE ČESTNÝM OBČANEM TURNOVA

01_sehnoutka.JPG

Mgr. Dalibor Sehnoutka přebírá z rukou starosty čestné občanství města Turnova.

Nominace a udělení čestného občanství z rukou starosty Tomáše Hockeho u příležitosti oslav 100. výročí naší státnosti je výrazem hluboké úcty k Daliboru Sehnoutkovi, patřícího mezi osobnosti města Turnova, které se dokázaly vzepřít totalitní moci a neustoupit od svých názorů a mravních zásad.

Pan Dalibor Sehnoutka se narodil 20. prosince 1930 v Nymburce v rodině profesora matematiky na tamějším gymnaziu. Již od mládí působil ve skautském hnutí a vyznával jeho mravní a etické zásady. Po vystudování Filosofické fakulty UK v Praze, obor latina a historie, nastoupil tzv. na umístěnku v roce 1955 na střední zemědělsko-technickou školu v našem městě. 

Jako středoškolský pedagog externě učil také na dalších středních školách v Turnově. Jeho výuka latiny patřila k nezapomenutelným hodinám pro studenty na gymnaziu a střední zdravotnické škole. Velmi aktivně se věnoval studentům v mimoškolní činnosti a to nejen ve sportu, ale také v kultuře. Založil studentský školní orchestr, který byl velmi oblíbený a hrál například na všech školních tanečních.

Šedesátá léta byla v uvolněné atmosféře po tvrdých zážitcích padesátých let. Dalibor Sehnoutka od roku 1948 dával jasně najevo svou skepsi po vítězství KSČ. Na základě svého smýšlení se v roce 1968 zapojil do Klubu angažovaných nestraníků KAN a snažil se prosazovat zásady skutečné demokracie. V Turnově byl KAN založen mezi prvními v zemi. KAN bohužel existoval pouhých několik měsíců. Po vstupu okupačních vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, nesouhlasil pan Sehnoutka s invazí sovětských vojáků.

Pro své postoje a jako členu KANU mu byla zakázána činnost ve školství, kultuře a veškeré další veřejné činnosti. Nesměl pracovat a být zaměstnán v oblasti okresu Semily. Vrcholila normalizace a rok 1974 byl definitivní konec jakékoliv demokracie. Po složitém hledání zaměstnání začal pracovat v tiskárenském podniku Severografia Liberec. Po sedmi letech se mu podařilo umístění do pobočky tiskárny v Turnově (dnešní Unipress). Zde pracoval až do důchodového věku jako korektor textů.

Pan Dalibor Sehnoutka i přes zákaz vykonávat své povolání nelituje tohoto času, protože v tiskárně v Turnově našel řadu přátel a dobrý pracovní kolektiv. Po roce 1989 mohl opět začít svobodně  dýchat a pracovat ve veřejném životě. Spolek rodáků a přátel Turnova pomáhal společně s MUDr. Jiřím Šolcem a dalšími znovuobnovit a působil dlouhodobě ve funkci místopředsedy. Dále působil jako kronikář obce Troskovice a nechyběl při žádné významnější kulturní a společenské události našeho města.

Pan Dalibor Sehnoutka až po roce 1990 zjistil, že byl na seznamu v evidenci EZO – Evidence zájmových osob s dodatkem Blokovaná osoba II. stupně nebezpečnosti a zařazen do akce STB Norbert. V této evidenci byl společně s dalšími osobnostmi Turnova,  Václavem Šolcem, Sergejem Solovjevem a Milanem Brunclíkem.  

Eva Kordová
                                                         
Zprávy Turnovska

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU