DALIBOR SEHNOUTKA JE ČESTNÝM OBČANEM TURNOVA

01_sehnoutka.JPG

Mgr. Dalibor Sehnoutka přebírá z rukou starosty čestné občanství města Turnova.

Nominace a udělení čestného občanství z rukou starosty Tomáše Hockeho u příležitosti oslav 100. výročí naší státnosti je výrazem hluboké úcty k Daliboru Sehnoutkovi, patřícího mezi osobnosti města Turnova, které se dokázaly vzepřít totalitní moci a neustoupit od svých názorů a mravních zásad.

Pan Dalibor Sehnoutka se narodil 20. prosince 1930 v Nymburce v rodině profesora matematiky na tamějším gymnaziu. Již od mládí působil ve skautském hnutí a vyznával jeho mravní a etické zásady. Po vystudování Filosofické fakulty UK v Praze, obor latina a historie, nastoupil tzv. na umístěnku v roce 1955 na střední zemědělsko-technickou školu v našem městě. 

Jako středoškolský pedagog externě učil také na dalších středních školách v Turnově. Jeho výuka latiny patřila k nezapomenutelným hodinám pro studenty na gymnaziu a střední zdravotnické škole. Velmi aktivně se věnoval studentům v mimoškolní činnosti a to nejen ve sportu, ale také v kultuře. Založil studentský školní orchestr, který byl velmi oblíbený a hrál například na všech školních tanečních.

Šedesátá léta byla v uvolněné atmosféře po tvrdých zážitcích padesátých let. Dalibor Sehnoutka od roku 1948 dával jasně najevo svou skepsi po vítězství KSČ. Na základě svého smýšlení se v roce 1968 zapojil do Klubu angažovaných nestraníků KAN a snažil se prosazovat zásady skutečné demokracie. V Turnově byl KAN založen mezi prvními v zemi. KAN bohužel existoval pouhých několik měsíců. Po vstupu okupačních vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, nesouhlasil pan Sehnoutka s invazí sovětských vojáků.

Pro své postoje a jako členu KANU mu byla zakázána činnost ve školství, kultuře a veškeré další veřejné činnosti. Nesměl pracovat a být zaměstnán v oblasti okresu Semily. Vrcholila normalizace a rok 1974 byl definitivní konec jakékoliv demokracie. Po složitém hledání zaměstnání začal pracovat v tiskárenském podniku Severografia Liberec. Po sedmi letech se mu podařilo umístění do pobočky tiskárny v Turnově (dnešní Unipress). Zde pracoval až do důchodového věku jako korektor textů.

Pan Dalibor Sehnoutka i přes zákaz vykonávat své povolání nelituje tohoto času, protože v tiskárně v Turnově našel řadu přátel a dobrý pracovní kolektiv. Po roce 1989 mohl opět začít svobodně  dýchat a pracovat ve veřejném životě. Spolek rodáků a přátel Turnova pomáhal společně s MUDr. Jiřím Šolcem a dalšími znovuobnovit a působil dlouhodobě ve funkci místopředsedy. Dále působil jako kronikář obce Troskovice a nechyběl při žádné významnější kulturní a společenské události našeho města.

Pan Dalibor Sehnoutka až po roce 1990 zjistil, že byl na seznamu v evidenci EZO – Evidence zájmových osob s dodatkem Blokovaná osoba II. stupně nebezpečnosti a zařazen do akce STB Norbert. V této evidenci byl společně s dalšími osobnostmi Turnova,  Václavem Šolcem, Sergejem Solovjevem a Milanem Brunclíkem.  

Eva Kordová
                                                         
Zprávy Turnovska

VE VĚKU NEDOŽITÝCH 68 LET ZEMŘELA PhDr. HANA MAIEROVÁ

ARCHITEKTI NAVRHNOU PODOBY KOŇSKÉHO TRHU

DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY ZAVŘELY PŘED NÁPOREM VÝLETNÍKŮ

KLENOTNICE TURNOVSKÉHO MUZEA PŘEDSTAVÍ JEDINEČNOU EXPOZICI