ČSSD CHCE V TURNOVĚ NAVÁZAT NA PŘEDCHOZÍ PRIORITY

foto_cssd.JPG

Volební program před komunálními volbami v Turnově za ČSSD představili zleva Šárka Červinková, Milan Vašák (lídr kandidátky), Jana Königová a Tomáš Hudec.    

V uplynulém volebním období jsme žádné chyby neudělali, do dalších voleb máme co nabídnout. Těmito slovy lze shrnout úvod představení volebního programu ČSSD před nadcházejícími komunálními volbami.  

Podpora investicím sociálního charakteru je očekávaná: výstavba alzheimer centra, kde se ve snahách o získání dotace úspěšně angažovala místní ČSSD a následně bývalá ministryně sociálních věcí Marksová. Socialisté chtějí podpořit také výstavbu nového Domu s pečovatelkou službou na místě dnešních plechových garáží v  ul. 5. května i stavbu nové budovy Fokusu ve Skálově ulici. Dále souhlasí s dostavbou divadla podle projektu Jesefa Pleskota nebo s opravou a dostavbou ZŠ Mašov ve zvýšených nákladech 45 milionů korun.

Z nových bodů připomeňme návrh na založení výboru zastupitelstva pro sport, který by nahradil současnou sportovní komisi města. Sociální demokraté jsou připraveni na městských parkovištích podpořit prvních 30 minut parkování zdarma nebo obnovu přírodního areálu v Dolánkách včetně výstavby říčních bazénů. V nadcházejícím volebním období se turnovská ČSSD chce soustředit také na nákup pozemků určených k výstavbě bytů.  

Sociální demokraté se v případě dostatečného vlivu po komunálních volbách chtějí mj. zasadit o vznik nových mostů a lávek přes Jizeru v širším okruhu kolem Turnova, například u Zrcadlové kozy. To by mělo zvýšit komfort místních obyvatel i turistů.                                                                

(pm)
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK