Chlubím se cizím peřím

DSC_0075.JPG

Bára Havlátová z parlamentu mládeže: "Všude se teď se "svými dětmi", čímž myslím parlamentáře a herce Trouhelníku, chlubím - ano, chlubím se cizím peřím, protože z nich mám velikou radost. Z jejich zápalu, nadšení, nápadů a citu. Jsou to mladí šikovní lidé s velkým potenciálem, který by měl inspirovat ostatní!"

Osvětová kampaň Parlamentu mládeže města Turnova Nebuď blbá! upozorňující na nástrahy internetu a sociálních sítí se rozjela v plném proudu. Stejnojmenné divadelní představení vzniklo ve spolupráci teenagerů s Městskou policií Turnov. Po odehrání představení pro školy a věřejnost jsme se zeptali vedoucí parlamentu mládeže Báry Havlátové.

V úterý 19. září poprvé představili členové spolku Trouhelník divadelní hru Nebuď blbá! Kolik celkem bylo představení a jaký byl zájem veřejnosti?
“Odehrála se dvě dopolední představení pro "dívčajdu" a "chlapajdu" a jedno večerní pro domovy mládeže škol SZŠ a OHS a pro veřejnost. Ve středu 20. září pak jedno dopolední pro SUPŠ a GYTU. Celkem tedy 4 představení. Na večerní představení pro veřejnost přišlo asi 150 diváků z domovů mládeže a asi 20 z veřejnosti.”

Jaká byla atmosféra při představení?
"Napjatá a přátelská! Překvapivě žáci seděli a ani nedutali. Příběhy vnímali, a jelikož scénář napsali sami herci - vrstevníci diváků, teenageři, byl jim blízký i jazyk. Jak řekla paní místostarostka Houšková, která se přišla podívat hned na první představení: Myslím, že se některým vtipům až báli zasmát, jak byli soustředění.”

Zaujalo vás něco na reakcích publika?
“Jako by žáci po skončení představení, kdy jsme ho se strážníkem Vladimírem Hladíkem uzavřeli a shrnuli, nechtěli vstát. Možná čekali ještě nějakou diskuzi. Ale my jsme měli pocit, že je potřeba nechat poselství ze hry doznít ve zralejší úvahy. Případně otázky, s nimiž se pak mohou všichni žáci obrátit na Informační centrum pro mládež nebo přímo na Městskou policii, a to ideálně při školních přednáškách pana Hladíka, kterými bude kampaň pokračovat."

Jaké jste zaznamenala ohlasy za strany žáků škol?
“Představení jako takové se jim líbilo, líbili se i herci, jejich vtipný projev, mladistvý a inteligentní humor. Také jsem zaznamenala překvapené reakce na to, že divadlo vychází z reality. Zejména v tom, že se přímo v Turnově odehrála kauza zveřejněných obnažených fotografií mladých děvčat. Velký zážitek měli jistě také žáci ZŠ Skálova, protože při jejich návštěvě se divadelní hra natáčela dvěma televizními redakcemi a po jejím skončení byla mládež dotazována a natáčena pro relace Zpráviček z Déčka a RTM+.” 

Probíhají ve třídách, které se představení účastnily, nějaké další osvětové akce? 
“Na vhodnost rozebrat ve hře zmíněná témata ve škole jsme s panem Hladíkem učitele upozornili, ale nevíme, do jaké míry se tak stalo. V průběhu školního roku však bude pokračovat v kampani sám pan Hladík, a to svými preventivními přednáškami s diskuzí, které každý rok nějak tematicky zaměřuje. Tentokrát to bude o internetu, neboť je to místo stoprocentně neuchopitelné, a tak také velmi nebezpečné, ač se nám to nezdá.”

Kdy bude možné hru ještě zhlédnout?
“Příští příležitost zhlédnout představení bude 8. října odpoledne, tentokrát na dětském oddělení Městské knihovny v rámci programu knihovních oslav.”

Posunula se dál jednání o možném rozšíření hry do školních parlamentů jiných měst?
“Rádi bychom šířili naši myšlenku i mimo Turnov. Ideální by bylo objíždět školy, parlamenty mládeže, dětské domovy, zájmové organizace a jiné instituce pracující s mládeží právě s naším divadelním představením, neboť je to originální způsob, jak poselství sdělit zábavně a jinou formou než klasicky frontálně školsky. To je ovšem nereálné, neboť naši herci ze spolku Trouhelník jsou teď v prvních ročnících na středních školách, krom toho každý v jiném městě, a musejí si tak zvykat na nová prostředí, větší množství učiva, k tomu mají navíc další aktivity.”

Vaše vize do budoucna se zdejším parlamentem mládeže? 
“Mám radost, že se parlament mládeže v loňském roce tak rozjel! Podařilo se nám dotáhnout do konce několik projektů, ale okusili jsme také neúspěch, což je také zdravé a svým způsobem motivující. Ráda bych, aby mládež pracovala stále tak originálně jako doposud, jejich nápady jsou kolikrát v některých oblastech mnohem jasnější a věcnější než nápady dospělých. Zkrátka dávají na dění v Turnově nový náhled. V letošním školním roce jsme si stanovili vymyslet zase nějaký nový projekt, nebo zapojit se do aktivit města či jiných organizací. Na nejbližší měsíce máme v plánu navázat na naši jarní činnost a na výsledky Fóra města Turnova 2017 o stravování ve školách, jak v jídelnách, tak v bufetech. Po úspěchu se zavedením popelnic na tetrapak bychom také rádi opět zabrousili na téma ekologie."

Děkuji za rozhovor (pm)

 
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE