Chlubím se cizím peřím

DSC_0075.JPG

Bára Havlátová z parlamentu mládeže: "Všude se teď se "svými dětmi", čímž myslím parlamentáře a herce Trouhelníku, chlubím - ano, chlubím se cizím peřím, protože z nich mám velikou radost. Z jejich zápalu, nadšení, nápadů a citu. Jsou to mladí šikovní lidé s velkým potenciálem, který by měl inspirovat ostatní!"

Osvětová kampaň Parlamentu mládeže města Turnova Nebuď blbá! upozorňující na nástrahy internetu a sociálních sítí se rozjela v plném proudu. Stejnojmenné divadelní představení vzniklo ve spolupráci teenagerů s Městskou policií Turnov. Po odehrání představení pro školy a věřejnost jsme se zeptali vedoucí parlamentu mládeže Báry Havlátové.

V úterý 19. září poprvé představili členové spolku Trouhelník divadelní hru Nebuď blbá! Kolik celkem bylo představení a jaký byl zájem veřejnosti?
“Odehrála se dvě dopolední představení pro "dívčajdu" a "chlapajdu" a jedno večerní pro domovy mládeže škol SZŠ a OHS a pro veřejnost. Ve středu 20. září pak jedno dopolední pro SUPŠ a GYTU. Celkem tedy 4 představení. Na večerní představení pro veřejnost přišlo asi 150 diváků z domovů mládeže a asi 20 z veřejnosti.”

Jaká byla atmosféra při představení?
"Napjatá a přátelská! Překvapivě žáci seděli a ani nedutali. Příběhy vnímali, a jelikož scénář napsali sami herci - vrstevníci diváků, teenageři, byl jim blízký i jazyk. Jak řekla paní místostarostka Houšková, která se přišla podívat hned na první představení: Myslím, že se některým vtipům až báli zasmát, jak byli soustředění.”

Zaujalo vás něco na reakcích publika?
“Jako by žáci po skončení představení, kdy jsme ho se strážníkem Vladimírem Hladíkem uzavřeli a shrnuli, nechtěli vstát. Možná čekali ještě nějakou diskuzi. Ale my jsme měli pocit, že je potřeba nechat poselství ze hry doznít ve zralejší úvahy. Případně otázky, s nimiž se pak mohou všichni žáci obrátit na Informační centrum pro mládež nebo přímo na Městskou policii, a to ideálně při školních přednáškách pana Hladíka, kterými bude kampaň pokračovat."

Jaké jste zaznamenala ohlasy za strany žáků škol?
“Představení jako takové se jim líbilo, líbili se i herci, jejich vtipný projev, mladistvý a inteligentní humor. Také jsem zaznamenala překvapené reakce na to, že divadlo vychází z reality. Zejména v tom, že se přímo v Turnově odehrála kauza zveřejněných obnažených fotografií mladých děvčat. Velký zážitek měli jistě také žáci ZŠ Skálova, protože při jejich návštěvě se divadelní hra natáčela dvěma televizními redakcemi a po jejím skončení byla mládež dotazována a natáčena pro relace Zpráviček z Déčka a RTM+.” 

Probíhají ve třídách, které se představení účastnily, nějaké další osvětové akce? 
“Na vhodnost rozebrat ve hře zmíněná témata ve škole jsme s panem Hladíkem učitele upozornili, ale nevíme, do jaké míry se tak stalo. V průběhu školního roku však bude pokračovat v kampani sám pan Hladík, a to svými preventivními přednáškami s diskuzí, které každý rok nějak tematicky zaměřuje. Tentokrát to bude o internetu, neboť je to místo stoprocentně neuchopitelné, a tak také velmi nebezpečné, ač se nám to nezdá.”

Kdy bude možné hru ještě zhlédnout?
“Příští příležitost zhlédnout představení bude 8. října odpoledne, tentokrát na dětském oddělení Městské knihovny v rámci programu knihovních oslav.”

Posunula se dál jednání o možném rozšíření hry do školních parlamentů jiných měst?
“Rádi bychom šířili naši myšlenku i mimo Turnov. Ideální by bylo objíždět školy, parlamenty mládeže, dětské domovy, zájmové organizace a jiné instituce pracující s mládeží právě s naším divadelním představením, neboť je to originální způsob, jak poselství sdělit zábavně a jinou formou než klasicky frontálně školsky. To je ovšem nereálné, neboť naši herci ze spolku Trouhelník jsou teď v prvních ročnících na středních školách, krom toho každý v jiném městě, a musejí si tak zvykat na nová prostředí, větší množství učiva, k tomu mají navíc další aktivity.”

Vaše vize do budoucna se zdejším parlamentem mládeže? 
“Mám radost, že se parlament mládeže v loňském roce tak rozjel! Podařilo se nám dotáhnout do konce několik projektů, ale okusili jsme také neúspěch, což je také zdravé a svým způsobem motivující. Ráda bych, aby mládež pracovala stále tak originálně jako doposud, jejich nápady jsou kolikrát v některých oblastech mnohem jasnější a věcnější než nápady dospělých. Zkrátka dávají na dění v Turnově nový náhled. V letošním školním roce jsme si stanovili vymyslet zase nějaký nový projekt, nebo zapojit se do aktivit města či jiných organizací. Na nejbližší měsíce máme v plánu navázat na naši jarní činnost a na výsledky Fóra města Turnova 2017 o stravování ve školách, jak v jídelnách, tak v bufetech. Po úspěchu se zavedením popelnic na tetrapak bychom také rádi opět zabrousili na téma ekologie."

Děkuji za rozhovor (pm)

 
Zprávy Turnovska

STAVBA JIŽNÍHO SJEZDU UZAVŘE FUČÍKOVU ULICI

LETOS SOCHY, ZA ROK KAŠNA

PRVNÍ LED JE ZADÁN HOKEJISTŮM

CRYTUR INVESTUJE STÁTNÍ PODPORU DO ROZŠÍŘENÍ VÝROBY OPTO-ELEKTRONICKÝCH SESTAV