CHCEME BÝT VÍCE OTEVŘENÍ INDIVIDUÁLNÍMU PŘÍSTUPU

fukus-meixnerova-j.JPG

Lenka Meixnerová před dočasným sídlem Fokusu ve Skálově ulici. Už brzy se organizace bude stěhovat na stálou adresu – do Komunitního centra za Novou radnicí.

Turnovský Fokus není ve vnímání zdejší veřejnosti neznámým pojmem. Jeho hlavní činnost je ale zpravidla mylně spojována především s pomocí lidem s mentálním postižením. Ve skutečnosti je hlavním posláním Fokusu pomoc osobám s psychickými potížemi, na kterých často nepoznáte, že pomoc potřebují a Fokus navštěvují. Lidí, kteří nemají klid na duši, ztrácí nad sebou kontrolu kvůli nadměrnému pracovnímu vytížení, zůstali osamoceni v běžícím davu současné společnosti. Právě pro ně připravuje Lenka Meixnerová ve vedoucí pozici Fokusu řadu nových příležitostí.

Zásadní novinkou v působení turnovského Fokusu je oddělení dvou skupin klientů – s mentálním postižením a psychickým onemocněním. Proč?
“Hlavní myšlenkou a cílem Fokusu, a to nejen toho turnovského, je především podpora lidí s duševním onemocněním. Když ale téměř před 30 lety vznikal Fokus v Turnově, byla potřeba i příležitost poskytnout služby také klientům s mentálním hendikepem. Za ta léta se tito klienti stali neodmyslitelnou součástí naší organizace a samozřejmě to tak zůstane i nadále. Potřeby obou skupin jsou však diametrálně odlišné, práce s nimi má svá specifika. Neznamená to ale, že bychom chtěli kohokoliv izolovat nebo odsunout, naopak. Počítáme i nadále se společným programem, se zapojením dobrovolníků, se spoluprací s rodinami a dalšími organizacemi. Jen chceme být více otevření individuálnímu přístupu a konkrétním požadavkům.“

Dokážete oddělení obou skupin provést v nové budově, která se pro Fokus staví ve Skálově ulici?
“Ano. Alespoň v to doufám. Už od začátku se projekt připravoval s tím, že každá ze skupin bude mít k dispozici své patro, tedy dílny a zázemí ušité jejich potřebám přímo na míru. Teď se budeme snažit tuto představu naplnit a vytvořit tak bezpečný prostor nejen pro naše současné a budoucí klienty, ale i pro setkávání komunit.“

Zvýšenou pozornost chcete věnovat skupině s psychickým onemocněním.
Bylo by mylné se domnívat, že by byla tato skupina dříve opomíjena. Jen podmínky pro rozšiřování nabídky byly omezené. Především terénní služba Podpora samostatného bydlení, kde pět pracovnic v přímé péči je v každodenním kontaktu s bezmála 80 klienty, je toho důkazem. Co se ale doufám změní, je získání důvěry psychiatrických pacientů k ambulantním službám a nabídka aktivit, které budou pro klienty s duševním onemocněním dostatečně atraktivní a motivující. Také bychom rádi zahájili debatu s Městem Turnov na téma komunitního plánování, vybudování chráněného bydlení, zřízení multidisciplinárního týmu, vytvoření kreativní chráněné dílny, popřípadě zahájení sociálního podnikání.“

S jakými organizacemi chcete spolupracovat?
“Za stěžejní považuji navázání spolupráce s místními organizacemi, například Náruč a D.R.A.K., kde jsme už zahájili jednání. Aktuální situace okolo covid-19 komunikaci poněkud brzdí, ale věřím, že vše má svůj čas a brzy se zase posuneme o krůček dál. Dále je to Fokus ČR, Asociace komunitních služeb, Jednota pro deinstitucionalizaci, Advaita, Déčko Liberec, Rytmus. To vše jsou organizace, kde dlouhá léta nejen čerpáme inspiraci, ale také společně směřujeme k naplnění myšlenek reformy psychiatrické péče.“

Jaké jsou plány Fokusu pro nejbližší období?
“Těch plánů a přání je spousta. To je snad poznat i z našeho povídání. Co ale nezaznělo je, že bychom rádi víc oslovili turnovskou veřejnost, seznámili ji s naší činností a aktivitami, a tím napomohli destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. I právě proto vznikl happening (NE)BLÁZNI, TURNOVE!, který proběhl 19. září v atriu Muzea Českého ráje a odstartoval tak osvětovou kampaň na téma komunitních služeb a duševního zdraví. Také připravujeme nové logo, modernizujeme webové stránky, časem bychom chtěli spustit e-shop s výrobky z našich dílen…. A především se těšíme na Vánoce. Přeji vám, i všem čtenářům, ať jsou letošní svátky krásné, požehnané a láskyplné…                                 

Děkuji za rozhovor (pm)
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY

KRÁL ACHÁT ZAHÁJÍ TURISTICKOU SEZÓNU

RADNICE VYHLÁSILA ANKETU NA TÉMA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ