CENU OBCE ZA ROK 2017 PŘEVZAL MILAN BRUNCLÍK, DEVĚT OBČANŮ BYLO OCENĚNO MEDAILÍ STAROSTY

01_brunclik.JPG

Držitel Ceny obce za rok 2017 JUDr. Milan Brunclík, na snímku z besedy u příležitosti 25 let od odsunu sovětské posádky z Turnova.

V úvodu slavnostního večera u příležitosti 99. výročí od založení  československa převzal Cenu obce za rok 2017 dokumentarista JUDr. Milan Brunclík. Jeho životní příběh představujeme v nominaci Evy Kordové, která turnovskému zastupitelstvu letošní udělení ceny obce navrhla.   

Milan Brunclík po studiích na gymnáziu vystudoval právnickou fakultu UK Praha. Přesto více než povolání právníka, které bylo těžké v době tzv. normalizace vykonávat, zasvětil podstatnou část života mediální práci a péči o občanskou společnost.

Od šesti let si pohrával s kamerou a magnetofonem, v deseti se stal jedním z dětských zpravodajů Československé televize. Od roku 1962 začal systematicky pořizovat dokumenty z Turnova a Českého ráje. Za více než půlstoletí této činnosti vybudoval a udržuje video archiv s více než 20 tisíci tituly. 

Jako účastník protiokupačního rozhlasového vysílání v srpnu 1968 byl ještě v průběhu gymnaziálních studií zařazen mezi tzv. státu nepřátelské osoby a nucen opustit televizní dráhu. Několik let pracoval coby vynálezce stereofonie tzv. umělou hlavou v Československém rozhlase Hradec Králové, kde se jako nestraník veřejně vzepřel vedoucí úloze KSČ a až do Listopadu 1989 byl buď bez místa, nebo působil jako podnikový právník.

Jak zdůrazňuje, z ponížení statusu nepřátelské osoby na úroveň člověka se dostal až v převratových dnech Listopadu 1989. Tehdy se stal ředitelem legendárního podniku AVRO Příšovice, který významně přispěl k technickému rozvoji rozhlasových a televzních studií v Československu. V rodném Turnově se jako mluvčí Občanského fóra zasloužil o rychlou výměnu komunistických papalášů za demokratické vedení radnice.

Spolu s týmem AVRO spustil v Turnově v listopadové revoluci TV vysílač, pracující až do závěru roku 1992 na opuštěném 2. kanálu sovětských okupantů. Vysílal oblíbený program OK3, kombinovaný s původním turnovským. Založil tak tradici turnovské televize, kterou udržuje přes legendární RTT až po internetovou BONUS TV nepřetržitě 25 let. Ze svých soukromých prostředků postavil a provozuje v domě po rodičích malé, ale plně profesionální televizní studio, jediné v Turnově a Českém ráji.

Místní mediální angažmá kombinoval s celorepublikovým. V letech 1990 až 2002 vyučoval televizní žurnalistiku na Univerzitě Karlově, v rocích 1993 až 1995 byl předsedou komise ministra vnitra pro audiovizi, v níž se kladly základy nynějšího Integrovaného záchranného systému. V České televizi měl svůj vlastní pořad ALTERNATIVA a za vrchol působení v tzv. celoplošné TV považuje jím vedené olympijské STUDIO BARCELONA, nebo dokument o prezidentovi CLINTONOVI v Praze, kde jej mohl jako jediný český dokumentarista doprovázet v bezprostřední blízkosti.

Vedle každodenní televizní práce pro Turnov se jako rehabilitovaný účastník odporu proti totalitě vrátil k rozhlasové tvorbě a Český rozhlas jej při 90. výročí vzniku zahrnul v roce 2013 do prestižního almanachu 99 významných tvůrců rozhlasové historie.

V současné době i nadále na objednávku města Turnova připravuje video reportáže z dění v Turnově a příležitostné dokumenty.                                        

Eva Kordová

MEDAILE STAROSTY 2017

Mezi oceněnými získala medaili starosty za rok 2017 také učitelka ZUŠ Turnov Eva Lédlová .

 

Medaili starosty za rok 2017 obdrželi:

Luboš Mrklas, za záchranu života. Svou pohotovou a rozhodnou reakcí přispěl k záchraně života své kolegyně.

Jan Staněk, signatáři a organizátorovi pochodů Nezávislého mírového sdružení, za osobní odvahu, se kterou vzdoroval komunistickému režimu v 80. letech, za činnost, která přinesla jeho osobě persekuci a nám všem ukázala cestu k demokracii.

Eva Lédlová, za vynikající pedagogickou práci s dětmi, netradiční výukové metody. Jako učitelka ZUŠ Turnov pro své žáky dělá to nejlepší.

Jitka Petrušková (in memoriam), regionální historička, autorka Nového turnovského pantheonu, zakladatelka Pekařovy společnosti a dobrá duše turnovského muzea, za vynikající kulturní přínos městu.

Václav Zakouřil, za vynikající celoživotní práci s dětmi a mládeží v oblasti orientačního běhu a za dlouholetou spolupráci se švédským partnerským městem Alvesta.

Jaroslav Hlušička (in memoriam), za vynikající celoživotní práci ve sboru dobrovolných hasičů, výchovu několika generací mladých hasičů, tisíce hodin práce na hasičské technice, stovky zásahů a zdolaných požárů na celém Turnovsku.

Josef Zahradník, za vynikající celoživotní práci ve sboru dobrovolných hasičů, výchovu několika generací mladých hasičů, tisíce hodin práce na hasičské technice, stovky zásahů a zdolaných požárů na celém Turnovsku.

Jaroslavu Šikolovi, za vynikající celoživotní práci ve sboru dobrovolných hasičů, výchovu několika generací mladých hasičů, tisíce hodin práce na hasičské technice, stovky zásahů a zdolaných požárů na celém Turnovsku.

Michaela Mlejnková, za sportovní úspěchy a šíření dobrého jména Turnova ve sportovním světě. Ve svých dvaceti letech byla vyhlášena nejlepší volejbalistkou ČR za rok 2016.

Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY