ČEKÁNÍ NA PŘÍCHOD VLKŮ DO ČESKÉHO RÁJE

foto-vlk-j.JPG

Jediným vlkem v Českém ráji je aktuálně jen tento vycpaný jedinec na Správě CHKO. Ochránci přírody ale říkají: prozatím. Jedná se o asi dvouletou vlčici, sraženou počátkem minulého roku na silnici I/35 u Paceřic. 

Podle názoru ochránců přírody není otázkou, zda se vlci v některé části Českého ráje trvale usadí, ale kdy se to stane.

“Vlci se tu občas vyskytnou, jedná se ale jen o migrující jedince. Viděni byli například v okolí Malé Skály,” potvrzuje postupný návrat psovitých šelem do naší přírody vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště: “Dokladem je vlčice, která v loňském roce neslavně skončila na silnici u Paceřic. Zadali jsme genetický screening, který prokázal původ z lužické populace vlků.”

Trvalá přítomnost vlků v oblasti Českého ráje je pro většinu zdejších lidí jen těžko představitelná. Především kvůli hustému osídlení, které neumožní vytvoření dostatečného teritoria k lovu. Vedoucí chráněnky si ale  menší vlčí smečku umí představit například v žehrovských lesích: “Jsou rozlehlé, jedná se o relativně klidnou oblast, která by menší smečce poskytla dostatek potravy i vhodné úkrytové možnosti,” říká Jiří Klápště a předpokládá, že si tam vlci dříve nebo později najdou cestu.

Odkud mohou psovité šelmy opředené hrůzostrašnými příběhy do Českého ráje přijít? Stabilní populace je na Kokořínsku, což není pro takové cestovatele žádná velká vzdálenost. Nepřekonatelnou překážkou je ale nově oplocení u D10. Pokud se vlci v kraji hradů a pískovcových skal objeví, bude to ze severu. 

Na působení vlků existují především dva nejvíce rozšířené pohledy. První mluví o jejich prospěšnosti v roli přirozeného regulátora počtu přemnožené vysoké a černé zvěře, která způsobuje škody v lesích. Naopak velmi negativní stanovisko tradičně zastávají například chovatelé, kterým vlci začnou regulovat počty ovcí.

“Většina chovatelů ovcí nebo skotu není na vlka v Českém ráji připravena, v tomto ohledu lze očekávat střet.  Nabízíme ale součinnost, pokud někdo bude mít snahu se na příchod vlka připravit. Takovému dialogu se rozhodně nebráníme a pomáháme společně najít cestu ke zmírnění dopadů, i z hlediska finančního zabezpečení,” uzavřel vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.                         

(pm)

       

    
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY