ČEKÁ VODÁKY NA JIZEŘE OMEZENÍ?

01_vodaci.JPG

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v Praze bude posuzovat, jestli rostoucí počet rekreačních vodáků na Jizeře nezasahuje negativně do přirozeného říčního ekosystému.

“Je předčasné mluvit o omezení splouvání Jizery. Chceme ale zjistit, jaký je stav. Jestli splouvání Jizery, zejména v hlavní turistické sezóně, má vliv na život v řece,” říka vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště a dodává: “Zhodnocení stavu jsme zadali Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka.”

Sběr podkladů a hodnocení výsledků proběhne v letech 2020 a 2021. Pokud bude prokázán negativní vliv rekreačního vodáctví na ekosystém řeky – především v úseku mezi Malou Skálou a Dolánkami, ochránci přírody budou prosazovat regulaci.

“Máme informace, že v hlavní sezóně Jizeru splouvá 800 až 900 lodí za den. Provozovatelé půjčoven lodí a raftů ale říkají, že je to nadsazené. Stovky lodí to ale v každém případě jsou. Pokud se negativní vliv neprokáže, vše zůstane, jak je. Pokud se negativní vliv prokáže, bude nutné rekreační splouvání regulovat,” uzavřel informaci o připravovaném hodnocení vlivu vodáků na život v Jizeře Jiří Klápště.      

(pm)
Zprávy Turnovska

KLENOTNICE TURNOVSKÉHO MUZEA PŘEDSTAVÍ JEDINEČNOU EXPOZICI

INFORMAČNÍ CENTRUM VYDALO DALŠÍ ROČNÍK TURISTICKÝCH NOVIN

RADNICE PŘIPRAVUJE NOVÁ MÍSTA PRO ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ RYCHLOSTI

BETONOVÝ BAZÉNEK NAHRADÍ SOUSTAVA VODOTRYSKŮ