ČEKÁ VODÁKY NA JIZEŘE OMEZENÍ?

01_vodaci.JPG

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka v Praze bude posuzovat, jestli rostoucí počet rekreačních vodáků na Jizeře nezasahuje negativně do přirozeného říčního ekosystému.

“Je předčasné mluvit o omezení splouvání Jizery. Chceme ale zjistit, jaký je stav. Jestli splouvání Jizery, zejména v hlavní turistické sezóně, má vliv na život v řece,” říka vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště a dodává: “Zhodnocení stavu jsme zadali Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka.”

Sběr podkladů a hodnocení výsledků proběhne v letech 2020 a 2021. Pokud bude prokázán negativní vliv rekreačního vodáctví na ekosystém řeky – především v úseku mezi Malou Skálou a Dolánkami, ochránci přírody budou prosazovat regulaci.

“Máme informace, že v hlavní sezóně Jizeru splouvá 800 až 900 lodí za den. Provozovatelé půjčoven lodí a raftů ale říkají, že je to nadsazené. Stovky lodí to ale v každém případě jsou. Pokud se negativní vliv neprokáže, vše zůstane, jak je. Pokud se negativní vliv prokáže, bude nutné rekreační splouvání regulovat,” uzavřel informaci o připravovaném hodnocení vlivu vodáků na život v Jizeře Jiří Klápště.      

(pm)
Zprávy Turnovska

NOČNÍ PROHLÍDKY VALDŠTEJNA S NOVÝM PŘÍBĚHEM

DOPRAVNÍ OMEZENÍ CENTREM TURNOVA SKONČÍ V ZÁVĚRU SRPNA

V RADVÁNOVICÍCH VYROSTE ČTVRŤ NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ

REKORDNÍ ÚČAST ATLETŮ AC TURNOV NA MČR MLÁDEŽE