ČAS K PROVEDENÍ ANTIGENNÍCH TESTŮ MUSEL BÝT PRODLOUŽEN

01-test-j.JPG

Prvního dne atigenního testování v Turnově využilo více než sto zájemců. Podmínkou stěru vzorků byla registrace v rezervačním systému Libereckého kraje a platí to i pro další dny. 

Aby nedocházelo k dalšímu zatěžování zdravotnického personálu turnovské nemocnice, po dohodě s městem a Krajskou nemocnicí Liberec antigenní testování zajišťují odborní pedagogové Střední zdravotnické školy.

“Zahájení testování na COVID – 19 jsme zvládli bez problémů. Odborné zdravotní sestry odebíraly vzorky, dvě vychovatelky pomohly s organizací před odběrovým okénkem. S výjimkou jednoho pána, který se dožadoval přednostního odebrání vzorků, všichni dodržovali stanovená pravidla, včetně rozestupů,” popsala ředitelka Střední zdravotnické školy Turnov Lenka Nováková a dodala, že pro velký zájem byl čas odběrů prodloužen zhruba o patnáct minut.

Po ukončení odběrů jsou vzorky odvezeny do laboratoře Krajské nemocnice Liberec. Pokud je vzorek negativní, testovaná osoba se tuto informaci dozví ve stejný den odpoledne prostřednictvím SMS zprávy. V případě pozitivního nálezu je ze stejného vzorku proveden přesnější PCR test. V případě potvrzení je testovaný člověk o této skutečnosti informován v průběhu následujícího dne.  

Antigenní testování na Covid - 19 má v Turnově probíhat minimálně do pátku 15. ledna. Odběrové okénko je u zadního vchodu u Heliportu, přístup je značen informačními tabulemi od chodníku před nemocnicí. Testy jsou prováděny od 8 do 10 hodin, kvůli možnému zavlečení nákazy je zakázáno přicházet na testovací místo hlavním vchodem. 

“Zájem o antigenní testování je zatím velký, již v pondělí odpoledne bylo v systému na úterý přihlášeno několik desítek lidí,” doplnila Lenka Nováková.            

                                                           

(pm)    

     
Zprávy Turnovska

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI