BÝVALOU SKLÁDKU U MALÉHO ROHOZCE NAHRADILA TŮŇ

45701-j.jpg

Odvozem posledních zbytků navážky (celkem více než 100 tun) jsou dokončeny veškeré práce při zřízení tůně na Malém Rohozci.

Celkové náklady na vznik nového biotopu včetně sanace pozůstatků bývalé skládky přesáhly 750 tisíc korun. Liberecký kraj poskytl v rámci dotace na podporu retence vody v krajině a adaptaci sídel na změnu klimatu 377 255 Kč, město Turnov přispělo 300 000 Kč na likvidaci vytěženého odpadu a Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody přidala 80 000 Kč.  

Populaci obojživelníků a dalším živočichům vázaným na vodu v krajině se v nově vytvořených podmínkách velmi daří, což dokládá nejen množství žabiček, které zde našly útočiště. Významná je likvidace ekologické zátěže po bývalé skládce, kterou nahradila vodní plocha zadržující vláhu.

“Likvidace černých skládek jsou velmi náročné a finančně nákladné, částky se pohybují ve statisících. Ne vždy se podaří vrátit zdevastované místo přírodě tak, jak se stalo na Malém Rohozci. Věřím, že se lidé, nejen kvůli vysokým postihům, zakládání černých skládek vyvarují,” obrací se na veřejnost s žádostí o ochranu životního prostředí předseda místní organizace ČSOP Bukovina Jiří Šťastný.

(pm) 
Zprávy Turnovska

TURNOVSKÉ KOUPALIŠTĚ ZAHÁJILO PROVOZ 6. ČERVNA

NA STAROČESKÉ TRHY I DO MUZEA

TURNOVSKÉ STAROČESKÉ TRHY JSOU ZA DVEŘMI

TURNOVSKO VSTOUPILO DO TURISTICKÉ SEZÓNY