BÝVALÉ KOUPALIŠTĚ V DOLÁNKÁCH NAHRADÍ PŘÍRODNÍ VODNÍ PLOCHA

01-biotop-j.jpg

Turnovské zastupitelstvo projednalo studii a odsouhlasilo další kroky k realizaci koupacího biotopu v Dolánkách podle návrhu firmy VRV, a navazující architektonickou studii Ing. arch. Václava Hájka. Plánovaná realizace je v roce 2024.

Aktuálně je zadáno zpracování vyšší projektové přípravy koupacího biotopu v Dolánkách, což znamená pořízení dokumentace k územnímu rozhodnutí, získání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby.

Základnímu určení tvaru a celkové podoby plánované vodní plochy včetně zázemí předcházela jednání mezi vedením města, Správou CHKO Český ráj a odbory správy majetku a životního prostředí turnovské radnice. Biotop včetně zázemí musí být zřízen mimo aktivní plochu záplavového území. Tomuto požadavku vyhovuje místo bývalého koupaliště.  

Jako nejvhodnější možnost zásobení biotopu vodou je čerpání a doplňování ze zemního vrtu, s následnou cirkulací vody přes biologicku čistící část. 

Náklady na zřízení nové vodní plochy k rekreačnímu využití v Dolánkách jsou odhadnuty na 9,5 milionu korun. Investici z městské pokladny může podpořit dotace z programů na zadržení vody v krajině, jejíž získání považuje radnice za reálné.

(pm)
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK