Bubákem není internet, ale nezájem a neznalost rodičů

ondra_tablet.JPG

V turnovské Náruči se bude v úterý 26. září od 17 hodin besedovat na téma Naše děti ve virtuálním světě. Náruč se tak připojuje k osvětové kampani Nebuď blbá! upozorňující na nástrahy internetu a sociálních sítí.

“Našimi semináři o nebezpečí nechceme rodiče strašit, ale vysvětlit, že virtuální svět je v současnosti pro děti zkrátka důležitý, ať se nám to líbí nebo ne, a proto se o něj musíme zajímat. Bubákem není internet, ale nezájem  a neznalost nejbližšího okolí, hlavně rodičů,” přiblížila poslání besedy Anna Bergerová.

Na otázku jak intenzivně vnímá negativní vlivy virtuálního světa Anna Bergerová odpověděla: “Vnímáme, že děti, samozřejmě i naše vlastní, používají technologie čím dál víc. Je jasné, že se stále dostupnějšími možnostmi propojení půjdou ruku v ruce i ty nepříjemné věci, nicméně na druhou stranu je internet také dobrý služebník. Je potřeba o tom s dětmi mluvit. Naučit je kriticky posoudit informace, které po síti kolují. Vysvětlit jim, že anonymita tohoto prostředí je jen zdánlivá, identita je pouze maska, za kterou se může schovat kdokoliv.”

Téma mediální výchovy a bezpečného pohybu na internetu zařazuje turnovská Náruč pravidelně minimálně jednou ročně do projektu Přijďte mezi nás!. Objevuje se také v nabídce vzdělávání pro pěstouny, které pracovníci Náruče doprovází v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí.

Semináře jsou hrazeny téměř výlučně z veřejných prostředků (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Město Turnov a Liberecký kraj). 

(pm)

Zprávy Turnovska

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA