BETONOVÝ BAZÉNEK NAHRADÍ SOUSTAVA VODOTRYSKŮ

bazenek-foto-j.JPG

Nově upravená část veřejného prostoru sídliště u nádraží bude dokončena v závěru června.

Atraktivní částí parku mezi panelovými domy u vlakového nádraží se stane plocha s vodotrysky. Obdobná zařízení jsou v posledních letech instalována především pro oživení nejvíce navštěvovaných center měst. V Turnově se fontána s 26 proudy stane ozdobou klidové zóny sídliště a místem setkávání s četným mobiliářem.

Technologii vodotrysků budou v uzavřeném okruhu s filtrací a chemickým čištěním pohánět čerpadla, celé zařízení je napojeno na městský vodovod a kanalizaci. Plocha s vodním prvkem i přístupové cesty budou vybaveny novým osvětlením za 350 tisíc korun.

Postupné zvelebení sídliště probíhalo od roku 2010 v sedmi etapách, z nichž většina byla podpořena státní dotací. Začínalo se u odbočky z Nádražní do Studentské ulice, podél aktuálně opravovaných úseků byl kultivován prostor mezi paneláky, přibyla parkovací místa.

Současnou etapu provádí firma MIZERA - STAVBY. Díky příznivé pandemické situaci lze doufat ve slavnostní předání díla za účasti veřejnosti.   

(pm)
Zprávy Turnovska

VE VĚKU NEDOŽITÝCH 68 LET ZEMŘELA PhDr. HANA MAIEROVÁ

ARCHITEKTI NAVRHNOU PODOBY KOŇSKÉHO TRHU

DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY ZAVŘELY PŘED NÁPOREM VÝLETNÍKŮ

KLENOTNICE TURNOVSKÉHO MUZEA PŘEDSTAVÍ JEDINEČNOU EXPOZICI