BETONOVÝ BAZÉNEK NAHRADÍ SOUSTAVA VODOTRYSKŮ

bazenek-foto-j.JPG

Nově upravená část veřejného prostoru sídliště u nádraží bude dokončena v závěru června.

Atraktivní částí parku mezi panelovými domy u vlakového nádraží se stane plocha s vodotrysky. Obdobná zařízení jsou v posledních letech instalována především pro oživení nejvíce navštěvovaných center měst. V Turnově se fontána s 26 proudy stane ozdobou klidové zóny sídliště a místem setkávání s četným mobiliářem.

Technologii vodotrysků budou v uzavřeném okruhu s filtrací a chemickým čištěním pohánět čerpadla, celé zařízení je napojeno na městský vodovod a kanalizaci. Plocha s vodním prvkem i přístupové cesty budou vybaveny novým osvětlením za 350 tisíc korun.

Postupné zvelebení sídliště probíhalo od roku 2010 v sedmi etapách, z nichž většina byla podpořena státní dotací. Začínalo se u odbočky z Nádražní do Studentské ulice, podél aktuálně opravovaných úseků byl kultivován prostor mezi paneláky, přibyla parkovací místa.

Současnou etapu provádí firma MIZERA - STAVBY. Díky příznivé pandemické situaci lze doufat ve slavnostní předání díla za účasti veřejnosti.   

(pm)
Zprávy Turnovska

DALŠÍ KROK K VÝJEZDOVÉMU CENTRU IZS NA VESECKU

ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 500 TUN KOMPOSTU

ZIMNÍ STADION UZAVŘEL SEZÓNU S VYROVNANÝM ROZPOČTEM

TURNOV ZŘÍDIL NOVÝ VOLEBNÍ OKRSEK