ARCHITEKT JOSEF PLESKOT PŘEDSTAVIL NOVOU STUDII DOSTAVBY DIVADLA

divadlo_z_travnice.jpeg

Vizualizace AP atelier - pohled z Trávnice.

Prvním schváleným bodem turnovského zastupitelstva 30. listopadu bylo představení nově upravené dostavby divadla za účasti autora arch. Josefa Pleskota.

Návrh rozšíření stavby turnovského divadla pomocí konstrukce z oceli a skla měl premiéru 11. dubna v kině Sféra. Uvedený návrh arch. Josefa Pleskota tehdy dostal přednost před druhým navrženým řešením z ateliéru arch. Ladislava Lábuse. Turnovští zastupitelé a zástupci kulturních organizací a spolků ale Pleskotovo moderní spojení s historickou budovou nepřijali bez výhrad.

Zajímali se například o údržbu a stárnutí materiálu ocelové konstrukce, řešení bezbariérového přístupu, zastínění, zvýšení výtahu do úrovně prvního balkonu nebo o architektonické dořešení zadní přístavby šaten divadla s vyřešením stěhování kulis. Dále byla vyslovena úvaha o zvážení zastřešení terasy s návazností na dům čp. 151 nebo propojení galerie a balkonu s přízemím divadla dalším schodištěm.  Na konci srpna se Josef Pleskot v Turnově seznámil s usnesením zastupitelstva i uvedenými náměty a slíbil , že se většinu z nich pokusí do upravené studie zapracovat. Tak se stalo a v říjnu uznávaný architekt avizoval, že kromě vyřešení většiny bodů představí některá další řešení, která možná překvapí. A tak se také stalo.

Asi největší vizualní změnou oproti původní studii je nástavba alternativní klubové scény na domě čp. 151 (dům s cukrárnou), kterou je možné stavět současně, nebo jako druhou etapu stavby. Odhadované náklady na dostavbu divadla včetně uvedené nástavby na domě čp. 151 jsou cca 67 milionů. Představení nové studie poslední listopadový den bylo určeno k seznámení, o dalším osudu i rozsahu dostavby budou zastupitelé teprve rozhodovat.

Se souhlasem AP atelieru zveřejňujeme část vizualizací navržené dostavby turnovského divadla.    

Vizualizace AP atelier - vstup do foyer a na společenské schody.


Vizualizace AP atelier - alternativní scéna - varianty uspořádání.


Vizualizace AP atelier - alternativní scéna - varianty uspořádání.

(pm)

                    
Zprávy Turnovska

NA DOPRAVKU BEZ FRONT A LEVNĚJI

POVOLENÁ HRANICE HLUKU BYLA PŘEKROČENA

JIZERA SE ZASTAVILA NA II. POVODŇOVÉM STUPNI

HC TURNOV ZVE DĚTI NA TÝDEN HOKEJE