úterý 8. června 2021 - Aktuálně

06-08-06-2021-j.jpg

TURNOVSKÁ NEMOCNICE ŽÁDÁ ZÁJEMCE O PCR TESTY O PŘEDLOŽENÍ ODPOVÍDAJÍCÍ DOKUMENTACE. Zvláště se jedná o zájemce o PCR testy, kteří se chystají cestovat do zahraničí, aby měli u sebe při testování doklad, se kterým vycestují. Doklad musí být zkontrolován, příp. zadán do registrace. Tak se dá předejít možným komplikacím na hranicích. (ek)

KLENOTNICE MUZEA PŘEDSTAVÍ JEDINEČNOU EXPOZICI. Je dosud utajovanou součástí výstavy “Na poslední cestě” a v tomto případě budou k vidění luxusní pohřební výbavy z různých časových období. Tato část výstavy v podzemních prostorách Klenotnice nebude mít dlouhé trvání, vidět ji můžete pouze od 10. června do 11. července.

RADNÍ SE BUDOU RADIT. V plánu na zítřejší jednání je 35 bodů. Jedním z nich (č. 16.) je obecně závazná vyhláška o dani z nemovitostí. S ohledem na stav veřejných financí lze předpokládat, že se nebude rokovat o snížení, ale zvýšení daňě, která s v plné výši stává součástí rozpočtu měsa.
Aktuálně

pátek 11. června 2021 - Aktuálně

čtvrtek 10. června 2021 - Aktuálně

středa 9. června 2021 - Aktuálně

pondělí 7. června 2021 - Aktuálně