úterý 6. dubna 2021 - Aktuálně

02-06-04-2021-j.JPG

NEJVÍCE TRATÍ OBLÍBENÉ PAMÁTKY. Nejistý výhled do nadcházející turistické sezóny nejvíc trápí oblíbené cíle. Právě jejich rozpočty jsou ekonomicky nejvíce závislé na příjmech ze vstupného. Například Valdštejn v normálních necovidových letech vydělá na vstupném zhruba 2/3 nákladů na vlastní provoz i na provoz synagogy v Tázlerově ulici. Čím méně příjmů ze vstupného, tím vyšší musí být vklad majitele uvedených památek – města Turnova. Výhled do letošní sezóny je opět nejistý, příjmy ze vstupného nelze odhadnout.

TERMÍN PRO UHRAZENÍ POPLATKU ZA ODPAD JE PRODLOUŽEN. Obyvatelé Turnova mohou bez sankcí poplatek zaplatit do 16. dubna na informačním centru ve Skálově ulici, otevřeno je v pracovních dnech od 9 do 16 hodin.

ČARODĚJNICE NEBUDOU, VĚTVE NA LUKA NEVOZTE. Radnice žádá občany, aby dřevo z jarních prořezávek nevozili na obvyklé místo pálení vatry Na Lukách, protože letos se kvůli řádění koronaviru vatra opět pálit nebude.
Aktuálně

středa 14. dubna 2021 - Aktuálně

úterý 13. dubna 2021 - Aktuálně

pondělí 12. dubna 2021 - Aktuálně

pátek 9. dubna 2021 - Aktuálně