úterý 30. března 20221 - Aktuálně

22-30-03-2021-j.JPG

MĚSTO PŘIPRAVUJE OMEZENÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY V BEZRUČOVĚ ULICI. Stížnosti obyvatel Bezručovy ulice vedly k návrhu omezení nákladní doravy nad 12 t. Výjimku má dopravní obsluha, statní nákladní auta by neměly překročit uvedenou tonáž. Informace je sdělena na turnovské radnice a již běží lhůta 15 dnů na podání námitek. Po uplynutí další lhůty po úředním zpracování bude městská komunikace v ulici Bezručova nákladní dopravě nad 12 tun zapovězena zhruba koncem května.

ZASTUPITELSTVO PŘIJALO VÝROČNÍ ZPRÁVU HASIČŮ BEZ VÝHRAD. V loňském roce vyjížděli městští hasiči k celkem padesáti nehodám. Z tohoto počtu se v jednom případě jednalo o hromadnou nehodu a jednou o střet auta s vlakem. Dále pomáhali při technické pomoci (32 výjezdů), hašení požárů (23 výjezdů), úniku plynu (6 výjezdů), úniku ropných produktů (3 výjezdy) a 13x byli povoláni k planému poplachu.
Aktuálně

středa 14. dubna 2021 - Aktuálně

úterý 13. dubna 2021 - Aktuálně

pondělí 12. dubna 2021 - Aktuálně

pátek 9. dubna 2021 - Aktuálně