úterý 27. dubna 2021 - Aktuáně

84519-27-04-2021-j.JPG

RADA DOPORUČILA ROZDĚLENÍ DOTACÍ NA REGENERACI PAMÁTEK. Pro letošní rok přiznalo ministerstvo kultury Turnovu 1. 355.000 Kč. Rada města navrhuje podpořit rekonstrukci domu č. p. 72 ve Skálově uklici a Římskokatolická farnost – děkanství Turnov – kde je nutná sanace trhlin a oprava střechy kostela sv. Mikuláše. S návrhem musí souhlasit také zastupitelstvo.

VZNIKÁ PLÁN ZÁSTAVBY V DALIMĚŘICÍCH. Zastupitelé schválili územní studii jako podklad pro změnu územního plánu č. 4; podobně se zabývali v únoru Károvskem. Upravuje vedení silnic, uspořádání parcel, u kruhového objezdu na Vesecku předpokládá stavbu supermarketu a dvou bloků bytových domů.
Aktuálně

pátek 7. května 2021 - Aktuálně

čtvrtek 6. května 2021 - Aktuálně

středa 5. května 2021 - Aktuálně

úterý 4. května 2021 - Aktuálně