středa 31. března 2021 - Aktuálně

23-31-03-2021-j.JPG

STAVEBNÍ PRÁCE VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH INFORMAČNÍHO CENTRA SE BLÍŽÍ K ZÁVĚRU, PŘIPRAVUJE SE VYBAVENÍ INTERIÉRU. A to se v době covidové ukazuje kvůli řadě omezení složitější, než se původně předpokládalo. Na konečné podobě návštěvnického centra se podílí více specializovaných subdodavatelů, a totéž platí o jednotlivých expozicích, které se mají spojit do působivého obrazu města a jeho atraktivního okolí. Prozatím se všechny termíny daří plnit, což je předpokladem slavnostního otevření nového informačního centra na staré adrese 1. července. Dnes na íčku probíhá další kontrolní den.

HRAD VALDŠTEJN JE ZAPSÁN DO NOVĚ ZALOŽENÉ ASOCIACE NESTÁTNÍCH PAMÁTEK. Sdružuje památky v majetku samospráv, šlechtických rodů a soukromých vlastníků. Vedoucí Turnovských památek a cestovního ruchu Eliška Gruberová si od členství slibuje především výměnu zkušeností, lepší vyjednávací pozici vůči státu i příležitost k získání dotací.

KOMPOSTÁRNA MÁ LETOŠNÍ PREMIÉRU V SOBOTU 3. DUBNA. Biologický odpad bude na Malém Rohozci přijat od 8 do 12 hodin. Ve všední dnech (s výjimkou svátků, např. velikonočních) pondělí, středa a pátek od 8 do 17 hodin, soboty od 8 do 12 hodin.
Aktuálně

středa 14. dubna 2021 - Aktuálně

úterý 13. dubna 2021 - Aktuálně

pondělí 12. dubna 2021 - Aktuálně

pátek 9. dubna 2021 - Aktuálně