pondělí 1. března 2021 - Aktuálně

3-j.jpg

DNES ZAHAJUJE PROVOZ OČKOVACÍ CENTRUM V TURNOVSKÉ NEMOCNICI. Zájemci o aplikaci vakcíny ve věku 80+ a počínaje dnešním dnem také 70+, pokud chtějí být očkování v Turnově, musí při evidenci v centrálním systému najít označení: Semily-Krajská nemocnice Liberec, a.s., nemonice Turnov. Při online vyplnění registrace se zájemci mohou obrátit o radu na telefonní lince 1221 nebo na krajské krizové telefonní lince 800 880 066. Při sestavení pořadníku nemá přednost terním podání, ale věk. Od 1. března funguje v Libereckém kraji sedm očkovacích center.

TURNOV BUDE ŽÁDAT O VÝJIMKU Z OMEZENÍ POHYBU PRO OBYVATELE ZE SPÁDOVÝCH OBCÍ. Turnov jako obec s rozšířenou působností se na základě výjimky v zákoně rozkládá na území tří okresů a v případě striktního dodržení vyhlášeného omezení pohybu by občané některých částí ORP museli za nákupy dojíždět desítky kilometrů. Turnovský starosta Tomáš Hocke se s žádostí o výjimku ve vyhlášených opatřeních obrátí na ministra vnitra Jana Hamáčka.

POCTA LADISLAVU KOUCKÉMU. Na dvacet lidí přišlo v sobotu na I. nádvoří Valdštejna uctít památku bývalého kastelána Ladislava Kouckého. Fotografie s nápisem “Vzpomínka na dlouholetého kastelána, který zachránil tuto památku pro příští generace” byla umístěna u kapličky sv. Jana Nepomuckého. První nádvoří Valdštejna bylo k příležitosti vzdání pocty po dvou letech od úmrtí Ladislava Kouckého otevřeno od 13 do 14 hodin.
Aktuálně

středa 14. dubna 2021 - Aktuálně

úterý 13. dubna 2021 - Aktuálně

pondělí 12. dubna 2021 - Aktuálně

pátek 9. dubna 2021 - Aktuálně