pátek 4. června 2021 - Aktuálně

04-04-06-2021-j.JPG

PŘEDSTAVENÍ ZMĚN V NAKLÁDÁNÍ S ODPADY PROVÁZEL MALÝ ZÁJEM VEŘEJNOSTI. Pokud nebudou započítaní zástupci města, rozptýlená skupinka dvanácti občanů se v průběhu besedy rozšířila na šestnáct. Připravená opatření, z nichž nejzásadnější je snížení četnosti svozu netříděného odpadu, nejvíce kritizují obyvatelé domů v centru města, kteří nemají prostor pro větší množství nádob na tříděný odpad. Obávají se zápachu z popelnic, ze kterých bude netříděný odpad svážen po dvou týdnech. Kritizují také, že pro sídliště se společnými sběrnými místy zůstává nadále platný týdenní svoz netříděného odpadu. Pro úspěch celé akce je naprosto rozhodující zájem veřejnosti. Pokud bude stejně velký, jako účast na včerejší besedě, výrazné výsledky lze jen těžko očekávat.

NOVĚ ZAKOUPENÝ POZEMEK NA KOŇSKÉM TRHU CHCE MĚSTO NADÁLE VYUŽÍVAT JAKO PARKOVIŠTĚ. Zatupitelstvo v květnu odsouhlasilo nákup pozemku o rozloze 830 m čtverečních za více než dva miliony a prozatím nepočítá se změnou jeho využití. Starosta Tomáš Hocke navrhuje umístění automatu, umožňujícího celodenní parkování v blízkosti centra za nevelký poplatek, obdobně jak je tomu na parkovišti U Raka. Městem odkoupený pozemek na Koňské trhu se v příštích letech, společně s areálem pily na koňském trhu, stane součástí nové obytné čtvrti města.

HISTORICKÝM VLAKEM DO ČESKÉHO RÁJE JIŽ TUTO SOBOTU. Motoráček nasazený na výletní vlaky do Lomnice nad Popelkou byl vyroben v roce 1983 ve Vagónce Studénce. V roce 2014 ho získali nadšenci z Turnova, opravili ho a dali mu původní historickou podobu. Více
Aktuálně

pátek 11. června 2021 - Aktuálně

čtvrtek 10. června 2021 - Aktuálně

středa 9. června 2021 - Aktuálně

úterý 8. června 2021 - Aktuálně