pátek 30. dubna 2021 - Aktuálně

22-30-04-2021-j.JPG

HODINOVÁ DISKUZE O DALŠÍM POSTUPU TURNOVA VE VHS. V závěru místy vyhrocené debaty byla, těsnou nadpoloviční většinou, přijata tři usnesení. Záměr zadání analýz jako podkladů pro další vyjednávání města s radou sdružení ve sporných bodech (15 pro, 7 proti, 2 se zdrželi hlasování). Podání žádosti na VHS o poskytnutí údajů, především z provozní evidence (16 pro, 1 proti, 7 se zdrželo hlasování). Pověření starosty k jednáním o stanovení pravidel pro vystoupení jednotlivých obcí z VHS s termínem do konce září (14 pro, nikdo nebyl proti, 10 se zdrželo hlasování).

RESTITUČNÍ KAUZA WALDERODE PO TŘICETI LETECH OPĚT NA ZAČÁTKU. Nejvyšší soud zrušil předchozí rozsudky o navrácení majetku šlechtického rodu. To Turnovu brání v rozvoji průmyslové zóny Vesecko a rozvojové zóny v Daliměřicích, především kvůli nemožnosti směny pozemků.
Aktuálně

pátek 7. května 2021 - Aktuálně

čtvrtek 6. května 2021 - Aktuálně

středa 5. května 2021 - Aktuálně

úterý 4. května 2021 - Aktuálně