pátek 10. září 2021 - Aktuálně

08-10-09-2021-j.JPG

ÚPRAVA VODY ZAJISTÍ ZIMNÍMU STADIONU VÝZNAMNÉ ÚSPORY ENERGIE. S pomocí evropské dotace se Městské sportovní Turnov podařilo na zimní stadion zajistit technologii úpravy vody reverzní osmózou. Ta je nejčastěji využívána při výrobě ultračisté vody pro technické účely. Voda z vrtu v Maškově zahradě, určená pro chlazení a údržbu ledu, je po úpravě zcela zbavena veškerých minerálních látek. Tím získává pro daný účel důležité vlastnosti. Chladící technologie a potrubí se nezanáší vodním kamenem, led má pro bruslení výborné vlastnosti. A především: takto upravenou vodu je možné pro výrobu kvalitního ledu méně chladit, což přináši výrazné úspory energie. Zatímco v loňském roce ve stejném období musel být led chlazen na -8 °C, letos postačí -4 °C a očekává se, že v zimních měsících budou dostačující -3 °C. Městská sportovní očekává snížení nákladů na elektřinu zhruba o 1/3. Pořízení technologie stálo téměř 2 miliony korun. 30% nákladů je hrazeno z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj, zbývající peníze hradí městská sportovní z vlastních zdrojů. Návratnost investice je očekávána během tří let. Na snímku u ovládacího panelu úpravny vody vedoucí sportovního areálu Maškova zahrada Tomáš Špinka.

RADNÍ PŘIPRAVUJÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA UMĚLECKÝ OBJEKT VĚNOVANÝ T. G. MASARYKOVI. Po předchozí shodě v zastupitelstvu bude umístěn v prostoru před sídlištěm U Nádraží, nově pojmenovaném Park T. G. Masaryka. V příštím roce proběhnou oslavy 750 let od první dochované zmínky o Turnově a zárověň 100 let od návštěvy města prvním československým prezidentem. Náklady na pořízení uměleckého díla nemají překročit jeden milion korun.

POZVÁNÍ NA DĚTSKOU POUŤ NA VALDŠTEJNĚ. Předhradí i areál hradu je následující sobotu (11. září) vyhrazen dětským a rodinným radovánkám. Historický kolotoč, jarmark s řemeslnými výrobky, loutková představení, pěvecké koncerty, výtvarná dílna. Od 9.30 do 16.30 hodin, vstupné dospělí 100 Kč, děti 60 Kč, rodinné vstupné 250 Kč.
Aktuálně

pátek 17. září 2021 - Aktuálně

čtvrek 17. září 2021- Aktuálně

středa 15. září 2021 - Aktuálně

úterý 14. září 2021 - Aktuálně