čtvrtek 15. července 2021 - Aktuálně

09-15-07-2021-j.jpg

PŘI VČEREJŠÍM ZÁSAHU V JUTĚ HASIČI ZACHRÁNILI OBJEKT A TECHNOLOGIE V HODNOTĚ 250 MILIONŮ KORUN. K uhašení požáru bylo nutné rozdělení jednotek do dvou úseků. V prvním se jednalo o hašení technologií a výrobních zařízení ve vnitřní části haly, druhý byl s pomocí výškové techniky a s nasazením lezecké skupiny zaměřen na hašení střechy a rozebírání střešní konstrukce v místech skrytých ohnisek. Likvidace požáru jedné z výrobních hal Juty trval čtyři hodiny. Zasahovaly profesonální jednotky hasičů z Turnova, Semil, Liberce a Mnichova Hradiště a dobrovolní hasiči z Turnova, Karlovic, Všeně, Hrubé Skály, Malé Skály a Příšovic. Škoda způsobená požárem je odhadnuta na 1,5 milionu korun, uchráněné hodnoty 250 milionů. Foto HZS LK.

DO HISTORICKÉ RADNICE NOVÝM VCHODEM. Městská rada včera schválila zadávací podmínky k vypsání výběrového řízení na výměnu vstupního portálu do historické radnice. Ten současný je v havarijním stavu, k otevření a zamčení dveří byla několikrát pozvána servisní služba. Na základě výjimky budou osloveny tři firmy s prověřenými referencemi. Nový vstup do radnice má být dokončen do konce letošního roku.

ÚVAHY O PŘIPOJENÍ MNICHOVA HRADIŠTĚ K LIBERECKÉMU KRAJI A ORP TURNOV JSOU ODLOŽENY NA NEURČITO. Myšlenka vzešla z Mnichova Hradiště na základě flustrace z minulého vedení Středočeského kraje a s ohledem na historické vazby, ukončené zrušením okresu Turnov za komunistického režimu. S novým vedením Středočeského kraje se ale jednání k Mnichovu Hradišti výrazně zlepšilo. Další významnou, a zdaleka ne poslední otázkou, je potřebná změna zákona o rozpočtovém určení obcí, aby bylo možné záměr financovat. Ze včerejší společné schůzky hejtmana Libereckého kraje a hejtmanky kraje Středočeského, za účasti starosty Turnova, byly domluveny základní podmínky další společné spolupráce.
Aktuálně

pátek 30. července 2021 - Aktuálně

čtvrtek 29. července 2021 - Atuálně

středa 28. července 2021 - Aktuálně

úterý 27. července 2021