čtvrtek 14. října 2021 - Aktuálně

10-14-10-2021-j.JPG

ZBÝVAJÍ POSLEDNÍ DNY K PROHLÍDCE JEDINEČNÉ EXPOZICE NA DLASKOVĚ STATKU. Historická selská usedlost v Dolánkách v závěru října uzavře své brány, které se (s výjimkou Vánoc a Masopustu) znovu otevřou na jaře příštího roku. Výstavu “Kolovrátek stav i jehla” můžete ve všech částech Dlaskova statku vidět do konce října, mimo pondělí každý den od 9 do 16 hodin.

ROZVOZ NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD BUDE ZAHÁJEN V SOBOTU 16. LISTOPADU. Od listopadu bude pro obyvatele menších bytových nebo rodinných domů (pokud o to projeví zájem) zahájen svoz plastu, bioodpadu a papíru přímo z domácností. K bezplatnému zapůjčení nádob je při převzetí nezbytné podepsat smlouvu o výpůjčce. Papír a plast bude ze zapojených domácnoctí svážen 1 x za 28 dnů, bioodpad v letních měsísích 1x týdně, na jaře a na podzim 1x za dva týdny. Četnost svozu netříděného komunálního odpadu bude snížen z režimu týdenního na 1 x za 14 dnů. Více aktuálních informací na www.turnovtridi.cz

UZAVŘENÍ SOUTĚŽE NA STAVBU JEZÍREK V MĚSTSKÉM PARKU BYLO ODLOŽENO. Důvodem odkladu je mnoho dotazů ze strany firem, ucházejících se o účast ve výběrovém řízení. Město musí odpovídat a současně ponechat lhůty pro zpracování. Bližší informace do uzavření soutěže nejsou veřejné, vedení města ale avizovalo snahu o realizaci ještě v letošním roce.
Aktuálně

pátek 22. října 2021 - Aktuálně

čtvrtek 21. října 2021 - Aktuálně

středa 20. října 2021 - Aktuálně

úterý 19. října 2021 - Aktuálně