ZANIKLÁ OSADA NOUZOV: PROMĚNY OSÍDLENÍ PÍSKOVCŮ VE SVĚTLE ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ

3931-j.jpg

Přednáší archeoložka Tereza Müller
Cílem prezentace je posluchačům přiblížit podobu novověkého osídlení pískovcových skal v Českém ráji na příkladu zaniklé osady Nouzov. Osada se nachází asi 2 kilometry západním směrem od zámku Hrubá Skála. První zmínka o této osadě je v Hruboskalském urbáři z roku 1602 a existenci této osady tak můžeme klást do celého období novověku, protože k jejímu úplnému zániku dochází až na konci 19.
a na počátku 20. století.
Při povrchovém průzkumu a následné dokumentaci byly zjištěny terénní pozůstatky devíti domů (což odpovídá indikační skice stabilního katastru z roku 1842) – jednalo se o domy s čísly popisnými 7–15. V prostoru převisu Malý Faraon se nacházelo hospodářské stavení, které patřilo k domu s č.p. 8. Právě prostor převisu je v posledních letech archeologicky zkoumán – mezolitická souvrství se nachází těsně pod stávajícím povrchem a každé nově založené ohniště v prostoru převisu tyto vrstvy narušuje.
Muzeum Českého ráje v Turnově (přednáškový sál) / 13. 6. 2024 od 17:00 / Vstupné 50 Kč

web akce


Přehled kulturních akcí je sestavován ze zaslaných informací a veřejných zdrojů. Provozovatel webových stránek turnovsko.info neručí za akce zrušené pořadatelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akce a kultura na Turnovsku

červen 2024

KINO SFÉRA:ROZSVIŤ SVĚTLO, AŤ JE VIDĚT

Těžko byste hledali v Čechách dvojici, jejichž členové by měli na kontě jak České lvy, tak vystoupení ve více než 40 zemích.

KDE SE PIVO VAŘÍ…

Historie pivovarnictví na Turnovsku.

KDE SE PIVO PIJE…


Staré hostince a historické pivní lahve z regionu.

KINO SFÉRA: JÁ PADOUCH 4

I letos náš červnový program nabídne projekci za odměnu na konci školního roku.