VÝSTAVA: ZKAMENĚLÉ STOPY ANEB PO STOPÁCH DÁVNÝCH ŽIVOČICHŮ

zkamenele_stopy.jpg

Po stopách (a to doslova!) dávných živočichů z minulých geologických dob se mohou vydat návštěvníci neobvyklé výstavy s názvem „Zkamenělé stopy aneb Po stopách dávných živočichů“, která bude zahájena ve čtvrtek 4. dubna ve výstavních prostorách ve třetím patře turnovského muzea.

Výstava návštěvníka seznámí s málo známým oborem nazývaným paleoichnologie, který se zabývá studiem projevů života již vyhynulých organismů.

V horninách z dávných geologických dob nám totiž někdy zůstaly uchovány kromě klasických zkamenělin i stopy po různých činnostech organismů a jejich životních projevech, které označujeme jako ichnofosilie („ichnos“ znamená stopa). Často nenajdeme původce stop, ale pouze různé šlépěje, chodbičky, otisky, doupata, které jsou jediným důkazem existence organismu v určitém prostředí. Vznik stopy je nejčastěji spojen se získáváním potravy, s potřebou obydlí nebo úkrytu a s pohybem. Stopy nebo šlépěje živočicha v měkkém bahně vypovídají o pohybu, způsobu života, o tom, jak získával potravu, jestli ji lovil, nebo sám byl loven. K nejatraktivnějším nálezům suchozemských obratlovců z různých částí světa, především z USA a Kanady, ale i z Francie, patří nálezy celých chodníků a stezek se zachovanými stopami druhohorních obrů – dinosaurů. V minulosti byly jejich stopy vykládány různě, např. byly přisuzovány havranům z archy Noemovy. Nálezy na našem území jsou v tomto směru velice skromné – dosud byla nalezena jediná prokazatelná dinosauří stopa v lomu u Červeného Kostelce ve východních Čechách.

Většina stop studovaných ichnology však přece jen patří nenápadnějším, ale rovněž velmi zajímavým mořským bezobratlým živočichům. Právě v moři totiž vznikla v geologické minulosti Země většina usazených hornin, v nichž se tyto stopy uchovaly. V bahnitém dně zde zanechali svoje stopy červi, měkkýši, trilobiti, korýši, ježovky. Někteří z nich rozhrabávali a provrtávali v honbě za potravou sedimenty mořského dna a zanechali v nich charakteristické kanálky a chodby. K ichnofosiliím patří
i otvory a chodby, které měkkýši vyvrtali do skal nebo ulit jiných živočichů, a také rýhy na kostech po zubech dravců a zhojená zranění. O fyziologických projevech organismů svědčí např. fosilní výkaly a výměšky, vejce, hnízda a doupata.

K fosilním stopám patří nejen atraktivní nálezy ze světa – např. dinosauřích vajec či jejich hnízd, ale i nenápadnější a běžnější nálezy v horninách různého stáří, které známe i z naší republiky. Výstava „Zkamenělé stopy“ není úzce regionálně zaměřená a provede návštěvníka napříč celým oborem, k čemuž slouží netradiční průvodce v podobě červa.

Výstava, která je výsledkem spolupráce Muzea a galerie v Prostějově, Vlastivědného muzea v Olomouci a Katedry geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, je doplněna o cenný paleoichnologický, ale i paleontologický materiál, který pochází z geologických sbírek několika vědeckých institucí, ale i ze sbírek soukromých sběratelů, včetně jediné nalezené stopy dinosaura na našem území! Navíc návštěvníci výstavy podniknou i cestu do pravěku a podívají se na místa, kde takové stopy vznikaly nejčastěji. Takto ucelená a komplexní výstava o fosilních stopách doposud v České republice neproběhla.
(Kurátor výstavy: Mgr. Jan Bubal, geolog a mineralog, tel.: 778 779 917)

Muzeum Českého ráje, výstavní sál. Zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 17 hodin. Výstava potrvá do 30. června 2019.


Přehled kulturních akcí je sestavován ze zaslaných informací a veřejných zdrojů. Provozovatel webových stránek turnovsko.info neručí za akce zrušené pořadatelem.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akce a kultura na Turnovsku

únor 2023

NAŠE PUTOVÁNÍ PO NEJVYŠŠÍCH VRCHOLECH EVROPSKÝCH ZEMÍ

Putování za minerály VI. – Geologicko-cestopisné přednášky

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - HABSBURKOVÉ BEZ TRŮNU

Cyklus přednášek zachycuje osudy vybraných příslušníků habsburského rodu.

KINO SFÉRA: BUKO

Jarmila (Anna Cónová) se po ztrátě muže ocitne na životní křižovatce.

KINO SFÉRA: OSTROV

Richard (Jiří Langmajer) a Alice (Jana Plodková) se na exotické dovolené pohádají ...