VÝSTAVA: PEROKRESBY IVETY KLEINOVÉ

kleinova.jpg

Iveta Kleinová – Cvrčková pochází z rodiny, kde se i její předci věnovali výtvarné tvorbě.

Navštěvovala turnovskou Lidušku, kde se jí věnovala akademická malířka Jaroslava Kurandová.

V letech 1988-1992 studovala na Střední umělecko-průmyslové škole sklářské v Železném Brodě.

Obor si zvolila výtvarné zpracování skla, se zaměřením na design šperku, pod vedením akademické sochařky Zdeňky Laštovičkové.

Po té studovala na Českém vysokém učení technickém Praha, Fakulta dopravní (1997-1999) a 

dálkové studium k získání pedagogické způsobilosti.

Nyní se věnuje perokresbě i malbě. K její tvorbě patří zejména romanticky laděné obrázky známých i znovuobjevených zákoutí domů, kostelů a uliček nejen z Turnova.

Její perokresby dnes používají obecní úřady okolních obcí, městský úřad v Turnově a základní škola při vydávání pamětních listů, PF.

Pracovala jako vychovatelka a učitelka výtvarné výchovy na základní škole, kde vedla kroužek keramiky.

Účast na výstavách:

2013 Všeň, ,,Tři generace“ výstava u příležitosti Kulturního léta

2014 Turnov, Bar Barrel a Café Kolej

2015 Turnov, Galerie U Zlatého beránka

2016 Vyskeř obecní úřad

2017 Turnov, Café Kolej

2017 2018 Všeň, obecní úřad

2019 Všeň „700. výročí obce“ a ,, Barvy přírody“, obecní úřad

2020 Železný Brod, ,,SALON VII.,, v Městské galerii V. Rady

Kontakt:
Adresa: Všeň 57, Všeň u Turnova
Telefon: 737 647 330
Email: ivetakleinova@seznam.cz.   
Face: https://www.facebook.com/I.aM.Kleinart/

Galerie Granát, nám. Českého ráje od 11. května do konce července 2020.


Přehled kulturních akcí je sestavován ze zaslaných informací a veřejných zdrojů. Provozovatel webových stránek turnovsko.info neručí za akce zrušené pořadatelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akce a kultura na Turnovsku

červen 2021

ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM NA DLASKOVĚ STATKU

Tradice, vůně dřeva, fortel, parta lidí, které spojuje nejen láska k řemeslu, ale také přátelství.

DEN DĚTÍ S PONORKOU 2021

Největší akce pro děti a mládež v regionu se i přes nutná omezení uskuteční!

TURNOVSKÁ MUZEJNÍ NOC 2021

Muzeum Českého ráje v Turnově / Hvězdárna Turnov / Dlaskův statek v Dolánkách / VSTUP ZDARMA DO VŠECH PROSTOR

červenec 2021

DNY LIDOVÉ ARCHITEKTURY NA DLASKOVĚ STATKU