VÝSTAVA: OD OBILKY KE CHLEBU

od_obilky_ke_chlebu.jpg

Na léto roku 2018 připravilo Muzeum Českého ráje v Turnově výstavu Od obilky ke chlebu, která je věnována jednomu z nejvýznamnějších oborů lidské činnosti – mlýnům, mlynářství, životu ve mlýně i lidové slovesnosti, která je s tímto řemeslem spojena.

Mlynářství má v našem regionu velmi dlouhou tradici. První zmínky o větrných mlýnech pocházejí již ze 13. století. Největší rozmach větrných mlýnů se ale datuje do 15. století, kdy se stavěly hlavně mlýny dřevěné, poháněné vodou i větrem. Od 18. století pak začaly vznikat objekty mlýnů nejen ze dřeva, ale i z kamene. Při toku řeky Jizery a jejích přítocích byly mlýny nejčastěji zastoupenými technickými stavbami. Vodní mlýny, postavené při toku a přítocích Jizery, Žehrovky či Stebénky, patří dodnes k unikátním technickým památkám lidového stavitelství. Připomeňme mlýny na Nebáku, v Podesmíně, Ábelův mlýn v Dolánkách, Vacardův mlýn na Malé skále ad. Řada mlýnů pracovala také v podhůří Jizerských hor – v Loužnici, v Držkově, Bratříkově, na Smržovce.  Dokladem mlýnů na pohon větrem je mlýn v Borovnici. Při některých z těchto staveb v průběhu 19. století vznikaly také přidružené živnosti, jako například brusírny, pily, valchy a papírny. 

Zajímavé byly nejen vlastní objekty, ale i život v nich. Mlynáři byli obvykle všestrannými řemeslníky, často si mlýny stavěli sami. Museli proto ovládat i řemeslo sekernické. Mlynáři byli samozřejmě různě majetní. Někteří pracovali v obecním mlýně, někteří si mlýn najímali. Ti nejbohatší pak pracovali ve vlastním.   

Výstava „Od obilky ke chlebu“ navazuje na předchozí projekty muzea mapující a prezentující tradiční lidová řemesla a lidovou kulturu. Realizaci výstavy vždy předchází výzkum v terénu a výzkum pramenného materiálu, který je nutný pro výstup, který je na výstavě prezentován. Kromě toho zde budou prezentovány modely mlýnů, nářadí a nástroje spojené s tímto řemeslem – exponáty, které se podařilo muzejníkům zachránit z původního zařízení mlýnů, které již zanikly.

Muzeum Českého ráje, Kamenářský dům. Zahájení výstavy ve čtvrtek 21. června v 17.00 hod. Výstava potrvá do 28. října 2018.

web akce


Přehled kulturních akcí je sestavován ze zaslaných informací a veřejných zdrojů. Provozovatel webových stránek turnovsko.info neručí za akce zrušené pořadatelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akce a kultura na Turnovsku

duben 2024

AUTORSKÝ VEČER ARCHEOLOGA JANA PROSTŘEDNÍKA

Večer Na Sboře.

PŘEDNÁŠKA: KDE SE VZALA POZEMKOVÁ ŠLECHTA ANEB VÝVOJ ČESKÉ FEUDALIZACE

Přednáší historik PhDr. Jiří Zoul Sajbt.

CPR NÁRUČ: KLUB MARŤÁNKŮ

Podpůrná skupina, díky které na to nejste sami.

CPR NÁRUČ: ERGOTERAPIE PRO DĚTI

Ergoterapeutka Bc. Klára Hofmanová nabídne praktické rady, jak podpořit smyslové vnímání a rozvoj vašeho dítěte.