VÝSTAVA: OD OBILKY KE CHLEBU

od_obilky_ke_chlebu.jpg

Na léto roku 2018 připravilo Muzeum Českého ráje v Turnově výstavu Od obilky ke chlebu, která je věnována jednomu z nejvýznamnějších oborů lidské činnosti – mlýnům, mlynářství, životu ve mlýně i lidové slovesnosti, která je s tímto řemeslem spojena.

Mlynářství má v našem regionu velmi dlouhou tradici. První zmínky o větrných mlýnech pocházejí již ze 13. století. Největší rozmach větrných mlýnů se ale datuje do 15. století, kdy se stavěly hlavně mlýny dřevěné, poháněné vodou i větrem. Od 18. století pak začaly vznikat objekty mlýnů nejen ze dřeva, ale i z kamene. Při toku řeky Jizery a jejích přítocích byly mlýny nejčastěji zastoupenými technickými stavbami. Vodní mlýny, postavené při toku a přítocích Jizery, Žehrovky či Stebénky, patří dodnes k unikátním technickým památkám lidového stavitelství. Připomeňme mlýny na Nebáku, v Podesmíně, Ábelův mlýn v Dolánkách, Vacardův mlýn na Malé skále ad. Řada mlýnů pracovala také v podhůří Jizerských hor – v Loužnici, v Držkově, Bratříkově, na Smržovce.  Dokladem mlýnů na pohon větrem je mlýn v Borovnici. Při některých z těchto staveb v průběhu 19. století vznikaly také přidružené živnosti, jako například brusírny, pily, valchy a papírny. 

Zajímavé byly nejen vlastní objekty, ale i život v nich. Mlynáři byli obvykle všestrannými řemeslníky, často si mlýny stavěli sami. Museli proto ovládat i řemeslo sekernické. Mlynáři byli samozřejmě různě majetní. Někteří pracovali v obecním mlýně, někteří si mlýn najímali. Ti nejbohatší pak pracovali ve vlastním.   

Výstava „Od obilky ke chlebu“ navazuje na předchozí projekty muzea mapující a prezentující tradiční lidová řemesla a lidovou kulturu. Realizaci výstavy vždy předchází výzkum v terénu a výzkum pramenného materiálu, který je nutný pro výstup, který je na výstavě prezentován. Kromě toho zde budou prezentovány modely mlýnů, nářadí a nástroje spojené s tímto řemeslem – exponáty, které se podařilo muzejníkům zachránit z původního zařízení mlýnů, které již zanikly.

Muzeum Českého ráje, Kamenářský dům. Zahájení výstavy ve čtvrtek 21. června v 17.00 hod. Výstava potrvá do 28. října 2018.

web akce


Přehled kulturních akcí je sestavován ze zaslaných informací a veřejných zdrojů. Provozovatel webových stránek turnovsko.info neručí za akce zrušené pořadatelem.

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akce a kultura na Turnovsku

červenec 2024

ŘEMESLNÉ SOBOTY NA DLASKOVĚ STATKU

Řemeslné dílničky – řemeslné techniky, tradiční materiály i zvyky, které se váží k životu na selské usedlosti. 

GEOLOGICKÉ EXKURZE 2024

Geoexkurze do okolí Železnice.

VARHANNÍ SOBOTA NA HRUBÉM ROHOZCI

Při prohlídce kaple vám varhaník Radek Rejšek zahraje na původní zámecké varhany.

EXKURZE DO PIVOVARU ROHOZEC

Každou prázdninovou sobotu můžete navštívit Pivovar Rohozec