VÝSTAVA: OD MARTINA DO TŘÍ KRÁLŮ

od_martina.jpg

Expozice „Od Martina do Tří králů“ na Dlaskově statku představí toto období, jak jej prožívali naši předkové na venkově na počátku 19. století.
V zimě se dostalo na činnosti, na které během roku nebyl kvůli polním pracím čas. Ve stodole na mlatu se mlátilo obilí, vázaly se došky a povřísla, štípaly se šindele, z půdy se snesl i tkalcovský stav. Dny byly krátké, počasí nevlídné, a tak se lidé scházeli po večerech ke společným besedám, kdy se povídalo, zpívalo, dralo peří nebo předlo na kolovrátku. Doba od Martina do Tří králů kromě každodenní práce přinášela řadu svátečních dnů. Na sv. Martina se konala lidová slavnost spojená se závěrem hospodářského roku s nezbytnou husou, koláči a veselicí.
V období adventu naplněném rozjímáním byly slaveny svátky Ondřeje, Barbory, Mikuláše, Ambrože nebo Lucie. Postavy představující tyto světce obcházely za účelem obdarování či vytrestání dětí v předvečer svého svátku dům od domu. Advent byl obdobím věštění a hádání budoucnosti. Nejvíce zvyků a pověr se tradičně vázalo ke Štědrému dni. Po celý den byl dodržován přísný půst, který končil až s první vycházející hvězdou, kdy začínala večeře.  Vždy se dbávalo, aby hostina na Štědrý den byla bohatá.
Na stole bývala k vidění pestrá skladba pokrmů: luštěniny, obiloviny, houby, ořechy, ovoce a jiné. Hojnost jídla znamenala i hojnost do nadcházejícího roku. Panovala představa, že kdo má dostatek jídla na Štědrý den, ten o něj nebude mít nouzi ani v příštím roce. V minulosti lidé věřili, že na Štědrý den je možné nahlédnout svůj budoucí osud. Hádalo se, kdo odejde z domu, kdo se vdá nebo ožení, koho čeká smrt či nemoc. Na svátek sv. Štěpána se propouštěla čeládka s bohatou výslužkou ze služby. V tento den se chodilo koledovat. Na koledu se vydávali děti i dospělí, duchovní s ministranty, učitelé
a žáci nebo kostelníci. S koledou je spojen i svátek Tří králů, kde hlavními koledníci oblečení do královských úborů. Se zpěvem a dramatickými výstupy obcházeli stavení, vykuřovali obydlí proti zlým silám a nad dveře psali svěcenou křídou Kristovo požehnání C+ M+ B+. Tímto svátkem končil v lidovém prostředí rok a lidé s napětím očekávali, co přinese rok příští.
Nová expozice na Dlaskově statku představí zvyky nejkrásnějšího období v roce. Najděte v předvánočním čase chvilku na návštěvu Dlaskova statku, načerpáte poklid a sváteční atmosféru v jeho kouzelném prostředí.

Otevírací doba o Vánočních svátcích – Muzeu Českého ráje v Turnově a Dlaskův statek v Dolánkách: 24. – 25. 12. Zavřeno / 26. – 30. 12. Otevřeno / 31. 12. Zavřeno


Přehled kulturních akcí je sestavován ze zaslaných informací a veřejných zdrojů. Provozovatel webových stránek turnovsko.info neručí za akce zrušené pořadatelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akce a kultura na Turnovsku

červen 2024

DOKONALÁ SVATBA

Divadelní představení na Sychrově.

EVROPSKÝ DEN HUDBY

Evropský den hudby je mezinárodní tradicí, která začala už v roce 1995.

GEOLOGICKÉ EXKURZE 2024

Geoexkurze do okolí Harrachova.

VOJENSKÝ DEN NA VALDŠTEJNĚ

Ukázka vojenské techniky, oděvů a jiného vybavení z období druhé světové války.