MARTINŮ STRINGS PRAGUE - ANGLICKÝ KONCERT

martinu.jpg

Dvanáctičlenný smyčcový soubor navazuje na tradici české smyčcové kultury, charakteristické velkou muzikalitou, zpěvností a slovanským zvukem. Martinů Strings Prague tvoří vynikající hráči střední generace se zkušenostmi získanými jak na sólové dráze, tak v nejlepších českých orchestrech či komorních uskupeních. Za doposud největší úspěch soubor považuje slavnostní koncert pro 700 diplomatů v OSN v Ženevě v říjnu r. 2018, kterým Česká a Slovenská republika společně oslavily 100 let existence.

Zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru Martinů Strings Prague je houslista Jaroslav Šonský, zkušený sólový i komorní hráč a hudební manažer, žijící ve Švédsku.  Vzorem pro Martinů Strings Prague se stal Český komorní orchestr založený legendárním dirigentem Václavem Talichem. První turné Martinů Strings Prague, již kritikou i veřejností velmi oceňované, se uskutečnilo ve Švédsku v lednu 2013 a mělo jako téma připomínku holocaustu.

V roce 2014 absolvoval soubor  úspěšné turné na Slovensku a v Maďarsku k Roku české hudby. V roce 2017 vystoupil soubor mj. na pražském festivalu zasvěceném skladateli Bohuslavu Martinů, jehož jméno má také ve svém názvu. V roce 2018 ve švýcarské Ženevě přednesl slavnostní program v OSN k 100. výročí vzniku samostatného čs. demokratického státu. V roce 2019 absolvoval turné ve Francii (Paříž, Versailles) a Německu.

Doma mají Martinů Strings Prague od r. 2015 zázemí v barokním sále dominikánského kláštera u sv. Jiljí, kde se soubor prezentuje dramaturgicky unikátními koncerty s mezinárodním přesahem. Soubor je vysoce oceňován pro svoji precizní a zároveň velmi citlivou a emocionální interpretaci jak hudby české, tak i jiných skladatelů.


Repertoárové zaměření souboru

Soubor Martinů Strings Prague se věnuje hudbě všech období od baroka po současnost. Uvedl již několik českých premiér skladeb pro smyčcový orchestr od různých zahraničních skladatelů 20. nebo 21. století ( Joaquin Rodrigo, Lars Erik Larsson, Carl Nielsen, Miklos Maros, Stephan Beat Baumgartner, který souboru svoji skladbu věnoval, Ján Valach…). Spolupracuje i s domácími autory (Jiří Teml, Martin Hybler, Jaroslav Pelikán...) 

Z české hudby 19. a 20. století má ve svém repertoáru stěžejní díla - serenády Antonína Dvořáka a Josefa Suka pro smyčce, také skladby Bohuslava Martinů pro toto nástrojové obsazení či pro smyčce se sólovými nástroji. Uvedl také Dvořákovy Biblické písně v zajímavé úpravě Jaroslava Šonského pro smyčce a zpěv. Z "velkých" opusů má dále v repertoáru také Šostakovičovu Komorní symfonii apod..

Často se věnuje i hudbě barokní. Kromě instrumentálních koncertů se skladbami J.S. Bacha nebo G. F. Händela soubor nastudoval a provedl i ojediněle uváděný melodram J. A. Bendy Ariadna na Naxu.

Soubor Martinů Strings Prague se zaměřuje na zajímavě tematicky sestavené programy, které mají vždy silný náboj, nesou konkrétní poselství a obsahují mezinárodní prvek. Spolupracuje s vynikajícími domácími i zahraničními sólisty (Karla Bytnarová, Olga Černá, Borbála Dobozy, Anna-Katharina Thoma, Jaroslav Pelikán, Daniel Wiesner, Francois Salque, Claudio Mansutti...). Koncerty často připravuje ve spolupráci s velvyslanectvími a kulturními institucemi různých zemí (Švédsko, Dánsko, Švýcarsko, Maďarsko, Španělsko, Německo...) 

Vstupné: v předprodeji 160,-, na místě 190,-

Městské divadlo Turnov od 19.30 hodin.

web akce


 


Přehled kulturních akcí je sestavován ze zaslaných informací a veřejných zdrojů. Provozovatel webových stránek turnovsko.info neručí za akce zrušené pořadatelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akce a kultura na Turnovsku

červen 2024

KINO SFÉRA:ROZSVIŤ SVĚTLO, AŤ JE VIDĚT

Těžko byste hledali v Čechách dvojici, jejichž členové by měli na kontě jak České lvy, tak vystoupení ve více než 40 zemích.

KDE SE PIVO VAŘÍ…

Historie pivovarnictví na Turnovsku.

KDE SE PIVO PIJE…


Staré hostince a historické pivní lahve z regionu.

KINO SFÉRA: JÁ PADOUCH 4

I letos náš červnový program nabídne projekci za odměnu na konci školního roku.