KŘEST KNIHY POZDRAVY Z ČESKÉHO RÁJE – TURISTIKA NA TURNOVSKU ZA RAKOUSKA-UHERSKA

8981b-j.jpg

Vydavatelství BARON a Muzeum Českého ráje v Turnově Vás zve na křest knihy Antonína Mojsla POZDRAVY Z ČESKÉHO RÁJE – Turistika na Turnovsku za Rakouska-Uherska
Uvedení publikace proběhne v Muzeu Českého ráje v Turnově 3. října 2023 od 16.00 hodin.

Úvodního slova se ujme nakladatel Petr Prášil a autor knihy Antonín Mojsl.
Knihu pokřtí Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje, a Vladimíra Jakouběová, emeritní ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově.
Hudební doprovod obstará Duo Big Band.

POZDRAVY Z ČESKÉHO RÁJE – Turistika na Turnovsku za Rakouska-Uherska
Kniha se věnuje turistice a cestovnímu ruchu v Českém ráji za dob Rakouska-Uherska, tedy v poslední třetině 19. století a období před první světovou válkou. Důraz je v ní kladen především na region Turnovska, který se stal jedním z turistických center sledované oblasti. První kapitoly publikace sledují fenomény spojené s rozvojem moderní turistiky po Českém ráji, ať již rostoucí sektor služeb, nástup železnice či turistickou organizovanost, a pokouší se vykreslit obraz turisty přelomu 19. a 20. století. Další části knihy se již více věnují samotnému městu Turnovu a jeho okolí.
Nastiňují fungování místních ubytovacích a stravovacích zařízení, letních bytů, turistické poptavárny, městské plovárny či služeb průvodců. Stěžejní je popis činnosti turnovského odboru Klubu českých turistů, který v regionu začal působit v roce 1892. Odbor naplno převzal iniciativu spojenou s organizací turistiky na Turnovsku.
Kniha sleduje jeho aktivity v oblasti značení turistických cest, správy a zvelebování památek, vydávání propagačních materiálů, provozování turistických stanic a studentských nocleháren či pořádání přednášek a různých kulturních akcí. Publikace vychází z pramenů uložených ve Státním okresním archivu v Semilech a ve sbírkách Muzea Českého ráje v Turnově.
Text doplňuje na 200 obrázků ze sbírky pohlednic autorova dědy Jaroslava Mojsla a sbírky fotografií a negativů turnovského muzea.

web akce


Přehled kulturních akcí je sestavován ze zaslaných informací a veřejných zdrojů. Provozovatel webových stránek turnovsko.info neručí za akce zrušené pořadatelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akce a kultura na Turnovsku

prosinec 2023

SOUSEDSKÉ ADVENTNÍ SETKÁNÍ

Prodej autorských výrobků a workshopy nejen pro děti. Módní přehlídka, koncert ...

DUO KLAVÍR - HOUSLE

Adventní koncert kombinující dva hudební nástroje v podání studentek Barbory Šimůnkové a Jany Bevilaqua.

SLÁVEK KLECANDR & OBOROH

Adventní koncert.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 2023

Město Turnov Vás srdečně zve na rozsvícení vánočního stromu na náměstí Českého ráje.