JIŘÍ URBAN

1801-j.jpg

Výstava k 70. narozeninám zlatníka a šperkaře Jiřího Urbana

Žádný z našich současných šperkařů se nemůže pochlubit tak rozsáhlým tvůrčím záběrem jako Jiří Urban (*1954). Ve druhé polovině 80. let vedl vývojovou dílnu DUV Granát Turnov, ve šperkovém designu pokračoval jako spolumajitel firmy RSG (do roku 2010) a současně celou dobu vytvářel vlastní originální šperky a šperkařské objekty a také kreslil a maloval. Největší mediální ohlas však vyvolaly jeho kopie korunovačních klenotů. Věnuje se jim od roku 2008, zvláště těm spojených s Lucemburky. Patří k nim císařská koruna sv. Říše římské, Svatováclavská a Lombardská koruna, kterou Karel VI. nechal zhotovit ke své korunovaci římským králem (1346) a poté věnoval dómu v Cáchách. Právě tuto kopii a po ní i kopii císařské koruny Napoleona Bonaparte mohlo turnovské muzeum díky dobrým s Jiřím Urbanem po jejich dokončení krátce vystavit ve své Klenotnici. K jeho nejvýznamnějším realizacím z této oblasti ale počítáme kopii gotické Sedlecké monstrance, 1 m vysokého architektonického klenotu z pozlaceného stříbra. Monstranci, čtyři koruny a také zlaté šperky a drobné objekty se vzácnými drahokamy budou bezpochyby hlavním magnetem rozsáhlé výstavy, kterou Muzeum Českého ráje v Turnově pořádá v Urbanovým 70. narozeninám. Kromě Klenotnice však kreativní a pracovitý jubilant obsadí i výstavní sál ve 3. poschodí muzea, kde vystaví své malby – krajiny i figurální motivy a zátiší z posledních tří dekád a desítky šperků a objektů od poloviny 80. let 20. století do současnosti. O výstavní prostor se však podělí s dcerou, akademickou malířkou Markétou Urbanovou, a zetěm Janem Jarošem, výtvarníkem a designérem, kteří přispějí ukázkami ze své tvorby. Smyslem tohoto spojení je naznačit nivó, v němž se Jiří Urban-výtvarník pohybuje. S dcerou Markétou hodně o své tvorbě diskutují, někdy i vedle sebe malují. Jan Jaroš se zase podílel na vzniku některých korun. Před studiem na pražské UMPRUM absolvoval turnovskou „šperkárnu“ jako zlatník  a nyní vyučuje design na Fakultě architektury ČVUT. Vystaví ale nejen ukázky svého designu, mimo jiné sklo, které navrhuje pro proslulou sklárnu Lasvit, ale také soubor kovových plastik ze své volné tvorby. Výsledkem tohoto výstavního projektu tak je atraktivní a po umělecké i řemeslné stránce mimořádně obsažná výstava, již v průběhu oživí komentované prohlídky, ale 28. března také křest monografie, kterou k sedmdesátinám Jiřího Urbana připravil kurátor výstavy PhDr. Miroslav Cogan, a s podporou Ministerstva kultury ČR a města Turnova vydá turnovské muzeum.

Slavnostní zahájení výstavy ve čtvrtek 14. března v 17.00 hodin.
Muzeum Českého ráje v Turnově (Výstavní sál) / 14. 3. – 9. 6. 2024
Muzeum Českého ráje v Turnově (Klenotnice) / 14. 3. – 19. 5. 2024

Křest dvousvazkové monografie JIŘÍ URBAN

Dvousvazkovou publikaci s názvem Jiří Urban, šperky a kopie historických klenotůJiří Urban, obrazy a kresby připravil k sedmdesátinám Jiřího Urbana kurátor výtvarného umění a šperku PhDr. Miroslav Cogan. Publikaci vydává s podporou Ministerstva kultury ČR a města Turnova turnovské muzeum.
Křest dvousvazkové monografie se uskuteční ve středu 3. dubna v 17.00 hodin za účasti autora publikace PhDr. Miroslava Cogana, šperkaře Jiřího Urbana a grafika Tomáše Coufala.
Kmotry knihy se stanou Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, šperkař a designér Karol Weisslechner a Václav Žmolík, moderátor a publicista.
Muzeum Českého ráje v Turnově (Výstavní sál) / 3. dubna v 17.00 hodin


Přehled kulturních akcí je sestavován ze zaslaných informací a veřejných zdrojů. Provozovatel webových stránek turnovsko.info neručí za akce zrušené pořadatelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akce a kultura na Turnovsku

červen 2024

KINO SFÉRA:ROZSVIŤ SVĚTLO, AŤ JE VIDĚT

Těžko byste hledali v Čechách dvojici, jejichž členové by měli na kontě jak České lvy, tak vystoupení ve více než 40 zemích.

KDE SE PIVO VAŘÍ…

Historie pivovarnictví na Turnovsku.

KDE SE PIVO PIJE…


Staré hostince a historické pivní lahve z regionu.

KINO SFÉRA: JÁ PADOUCH 4

I letos náš červnový program nabídne projekci za odměnu na konci školního roku.