DEN ZDRAVÍ

denzdravinempcnice _2.jpg

PROGRAM: 

V průběhu celého odpoledne:

CHIR – měření TK, PP - přikládání dlah
INT -  měření glykémie
ARO –nácvik kardiopulmonální resuscitace
RHB - prevence plochých nohou a nácvik správného držení těla
ORT – prezentace výhod operace kolena formou PSI (na míru)
NT – měření procenta tělesného tuku na přenosném přístroji OMRON BF 300 a určení potencionálních kardiovaskulárních rizik.


13:00 -  Zahájení, předání výtěžku z městského plesu
13:15 - 13:30 Perličky - mažoretky
13:30 - 13:40 Magdalena Klížová - Yogaholick
13:45 - 13:50 Pěvecké vystoupení Střední zdravotnické školy Turnov
13:50 - 14:00 Představení stanovišť, programu od moderátora14:00 - 14:30 Turnovanka
14:30 - 14:40 Nordic Walking - Zuzana Luštincová
14:40 - 14:50 Magdalena Klížová - Yogaholick
14:50 - 15:00 Adra - módní přehlídka (zatím nepotvrzeno)
15:00 - 15:30 Turnovanka
15:30 - 15:40 Nordic Walking - Zuzana Luštincová
15:40 - 16:00 Lékař bez hranic (zatím nepotvrzeno)
16:00  - koncert -  Sebastian


Přehled kulturních akcí je sestavován ze zaslaných informací a veřejných zdrojů. Provozovatel webových stránek turnovsko.info neručí za akce zrušené pořadatelem.

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akce a kultura na Turnovsku

srpen 2022

HRADNÍ POUSTEVNÍK - LUKÁŠ PELC

Multiinstrumentalista Lukáš Pelc bude v krátkých koncertech během dne vytvářet chorální hudební kulisu.

PROHLÍDKA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA GRANÁT

Akce pro rodiny s dětmi.

PROHLÍDKY S LOUPEŽIVÝM RYTÍŘEM

Prohlídky pro děti s místním loupeživým rytířem spojené s hledáním pokladu a zlomením kletby.

PROHLÍDKA TURNOVSKÝCH KOSTELŮ

Turnovské léto 2022.